Materiaal verhuur door het district

Prijzen voor huur materiaal district Leiden e.o.

 

Het district beschikt over het volgende materiaal, dat tegen een geringe vergoeding kan worden geleend door de verenigingen van het District Leiden e.o.:

 

  • 24 Bridgemates (Bridgemate II)
  • 1 basisstation
  • 9 sets met 28 spellen

De kosten voor lening zijn:

  • Bridgemates: € 1,- (per tafel, per evenement)
  • Opbergkoffer met 24 bridgemates en basisstation: € 25,-
  • Bruikleen boards: € 2,50 per koffer met 24 spellen, per evenement

NB: Dit is alleen van toepassing bij niet gedupliceerde spellen, anders zit bruikleen al in de prijs van het dupliceren.

 

Daarnaast kunnen gedupliceerde spellen worden besteld. Bij gebruik spellen van het district € 0,30 per spel, bij gebruik spellen van de vereniging zelf  € 0,20.

Aanvragen kunnen worden ingediend via dkl@bridgedistrictleiden.nl of tel. 071-5225288.