Voorlopige resultaten jeugdbridge enquête

3 weken geleden heeft de jeugdbridgecommissie een email enquête rondgestuurd met als voornaamste doelen:

  • Het vinden van ingangen bij scholen om daar bridge te kunnen promoten
  • Het vinden van vrijwilligers voor verschillende inspanningen binnen het jeugdbridge
  • Het vinden van nieuwe jeugdleden

 

Na de eerste ronde hebben zo’n honderddertig mensen de enquête ingevuld. Op twee na zijn allen die gereageerd hebben het met de commissie eens dat er van het jeugdbridge meer werk gemaakt moet worden. Dat is zeer bemoedigend en we zijn zeer content met de meer dan vijftig aanmeldingen voor het leveren van bijdragen aan te starten initiatieven. 
Met deze mensen wordt de komende weken contact gezocht.

 

Op de vraag uit de enquête of u (klein)kinderen hebt die samen met andere kinderen zouden willen leren bridgen, is zeven keer ‘Ja’ geantwoord en zevenendertig keer ‘weet nog niet’. Wat een beetje jammer is, is dat vijf van deze zeven geen adresgegevens hebben opgegeven. Mocht u de enquête al hebben ingevuld dan kunt u het volgende emailadres gebruiken om alsnog uw adresgegevens door te geven: jeugdbridgeleiden@gmail.com

 

De enquête heeft tot heden zo’n twintig potentiele ingangen bij middelbare scholen opgeleverd; daar gaan we de komende weken mee aan de slag gaan.

 

Namens de jeugdbridgecommissie van het district Leiden e.o.

Wouter Theune