BasisVaardigheden Clubleiding (vroeger CLA)

Vanaf 2018 is er de opleiding BasisVaardigheden Clubleiding (BVC) die de opleiding Clubleider A (CLA) vervangt. BVC bestaat uit twee modules, te weten
  • BVC Organiseren
  • BVC Arbitreren

De modules zijn afgeronde eenheden, je kunt ze afzonderlijk doorlopen en samen vormen ze de BasisVaardigheden Clubleiding (BVC). Deze twee modules vormen ook de voorbereiding op de cursus Clubleider B (CLB). Om daaraan deel te kunnen nemen is kennis van beide basisvaardigheden essentieel.
NB: aan de modules is geen examen met diploma meer verbonden.

 

  • De modules BVC worden door de NBB in een elektronische leeromgeving (ELO) aangeboden. In de ELO is oefenmateriaal in de vorm van toetsvragen beschikbaar en je kunt elke module met een digitale zelftest afsluiten.
  • De districten Leiden en Den Haag organiseren ook cursussen voor de modules BasisVaardigheden Clubleiding zodat de kennis ook via ervaren docenten verkregen kan worden. Naast de cursus krijgen de deelnemers ook toegang tot de ELO. In het voorjaar 2018 worden deze cursussen gegeven, voor meer informatie hierover zie

 

De kosten voor deelname zijn voor dit seizoen:

  • In volledig elektronische leeromgeving € 20,-* per module. Dit geeft toegang tot de ELO en de digitale eindtest.
  • Met ondersteuning van het district € 30,-* per module. Dit is inclusief begeleiding, eventueel lesstof in hard copy. Toegang tot de ELO en de digitale eindtest zijn daarbij inbegrepen. 

 

* Het spelregelboekje (voor module BVC Arbitreren) moet de deelnemer nog wel zelf aanschaffen.

 

Voor meer informatie, zie de site van de NBB, www.bridge.nl/bvc