Kei voor Kees en Ina Kok
Geplaatst op 12-10-2016

Op 30 augustus jl. heeft de voorzitter van het district, Danielle Allard, tijdens de Algemene Ledenvergadering van bridgeclub Rijnwoude een kei uitgereikt aan Kees en Ina Kok. 
Zij worden in het zonnetje gezet voor vele jaren trouwe dienst aan de verenging. Hun inzet is eindeloos, zo is Kees al jaren secretaris, fungeert als arbiter, controleert en verzorgt de vervanging van de apparatuur en zorgt dat de tafels klaar staan op beide speelmomenten. Ina zorgt voor invallers, is lid van de wedstrijdcommissie en zorgt voor de jaarlijkse schoonmaak van speelkleden, kastjes etc. 
Ina en Kees zijn het hart van deze verenging en hebben daarom terecht een kei verdiend. Bijgaand een foto van Kees en Ina met hun onderscheiding waarop ook de voorzitter van Rijnwoude, Chris Bakhuis, is te zien.