Uitnodiging tot meedenken - voorzet beleidsplan district
Geplaatst op 29-09-2019

Houdt bridge in ons district over een jaartje of wat op te bestaan? We zien nu al dat het aantal bridge­clubs afneemt en dat bij veel clubs het aantal leden daalt. Bovendien zien we een forse terugname in districtscompetities. En als we niet opletten, hebben we binnen afzienbare tijd ook onvoldoende kader. Uiter­aard willen we hier een stokje voor steken.

 

Daarom willen we graag met u en uw bestuurders in gesprek. Van u horen wat u ziet als bedreigingen en problemen en natuurlijk ook graag uitwisselen waar de kansen liggen. Nieuwe acties bedenken en geslaagde acties kopiëren en doorzetten met daarbij vooral ook oog voor de rol die het district – en deels wellicht de NBB – daarin kan en moet vervullen. Juist de inbreng van de club­s en leden is nodig om vast te stellen wat we als districts- en clubbestuurders kunnen en moeten doen. Hoe kunnen we met zijn allen vast­houden wat goed gaat en goed anticiperen op ontwikke­lingen die we niet willen?

 

Het district organiseert hiertoe drie ‘rondebridge­tafel­uurtjes’. De discussies met bestuurders – en met u! – resulteren idealiter in een ‘echt’ beleids­plan tot 2025 en een aantal concrete projecten. Om wat structuur te geven aan deze discussies, hebben we alvast een voor­zet­je opgesteld, dat u hier kunt downloaden:

Lees het en doe mee. Wat wilt u aanvullen? Waar bent u het niet mee eens?

 

Voorlopig zijn er drie rondetafelsessies gepland:

  • op vrijdagavond 1 november om 8 uur, Denksportcentrum Kerk en Zanen,  De Oude Wereld 57 in Alphen aan den Rijn,
  • op zaterdagochtend 2 november om half 11, Denksportcentrum, Robijnstraat 4 in Leiden,
  • op zondagmiddag 3 november om half 2, hotel-restaurant De Oude Tol, Hoofdstraat 147 Sassenheim.  

 

Meld u aan bij uw voorzitter of secretaris! Geef uw visie aan hen door. Als uw club graag met ons in discussie wil, maar niemand naar een sessie kan komen, dan komen we graag bij u op bezoek. Uw voorzitter kan ons dan uitnodigen.

 

We kunnen het tij alleen nog keren door met zijn allen vast te stellen wat we moeten doen om bridge ook op langere termijn vitaal te houden. En natuurlijk ook door voldoende vrij­willigers te vinden die een stuk(je) van hun tijd willen stoppen in het bemensen van projecten. Denk en doe mee!  

 

Met vriendelijke groet,

namens het districtsbestuur Leiden e.o.

Truus van der Spek, secretaris

spekgvd@euronet.nl