Dupliceerservice

Gedupliceerde spellen voor evenementen en competities.

Het district heeft een dupliceermachine. Hier wordt uiteengezet hoe zo’n machine werkt en wat u ermee kunt doen.

Hoe werkt deze dupliceermachine?
Als men beschikt over het juiste materiaal, goede kaarten en boards met openklapbaar deksel, worden spellen razendsnel en foutloos gedupliceerd. Dat laatste is bij grote aantallen boards bijna onhaalbaar als men met de hand moet dupliceren.

Het schudprogramma.
De spelverdeling wordt verkregen met behulp van een schud-programma. Het voordeel is dat de spellen altijd goed geschud zijn en er nooit veel saaie spellen in voorkomen. Dat is op de club vaak wel het geval omdat daar meestal niet voldoende wordt geschud waardoor er teveel SA spellen met veel 4-3-3-3 verdelingen in voorkomen.

Wat is het nut ervan?
a) Voor toernooien en topintegraalwedstrijden op de club ligt het voor de hand. U bestelt het gewenste aantal koffers (spelsets van 24, 28 of meer spellen), krijgt daar de spelverdelingen als een pbn-bestand bij en klaar is Kees. Bijkomend voordeel is dat u voor een wat groter toernooi zelf geen extra boards hoeft aan te schaffen.
b) Ook de gewone competitie op de clubavond wordt leuker.
Als u gedupliceerde spellen gebruikt, is na afloop de spelverdeling beschikbaar! Het nakaarten wordt gemakkelijker want niet iedereen kan een spel uit de eerste ronde nog exact reproduceren. De spellen kunnen ook gemakkelijk worden besproken of in het clubblad worden gepubliceerd. Spelen alle lijnen dezelfde spellen dan ontstaat er een levendiger contact tussen de lijnen want een speler uit de C-lijn kan dan aan een “goeie” uit de A-lijn vragen wat hij had moeten bieden of hoe een lastig spel gespeeld had moeten worden.
c) Website
Met het rekenprogramma van de NBB (NBBr) en de door de NBB voor iedere vereniging beschikbaar gestelde website, is het mogelijk de spellen en frequentiestaten te publiceren. Bovendien kan met de beschikbare digitale spelverdelingen de spellen met daarvoor ontwikkelde programma’s zoals Jack geanalyseerd worden.

Wat zijn de kosten?
Deze zijn zo laag mogelijk gehouden, in feite betaalt u alleen een vergoeding voor gemaakte kosten zoals vervanging van de kaarten en de boards.

Voor aangesloten verenigingen van district Maasland & Meierij zijn de kosten per 1 april 2020:
Losse koffers (toernooien e.d.)
€ 2,40 per koffer van 16 spellen.
€ 3,00 per koffer van 20 spellen.
€ 3,60 per koffer van 24 spellen.
€ 4,20 per koffer van 28 spellen
€ 4,80 per koffer van 32 spellen
€ 5,40 per koffer van 36 spellen

Meer informatie is te verkrijgen bij Harrie van den Nieuwenhuijzen.
Omdat het dupliceren natuurlijk wat tijd vraagt, is het noodzakelijk dat u minstens twee weken vóór de speeldatum uw bestelling opgeeft!

 

Voor niet aangesloten verenigingen van district Maasland & Meierij zijn de kosten te verkrijgen bij Harrie van den Nieuwenhuijzen.