Vragenuurtjes ten behoeve van BVC cursus
Geplaatst op woensdag 28 november 2018

Den Dungen, 1 november 2018

 

Betreft: Vragenuurtjes ten behoeve van BVC cursus.

 

Geachte secretariaten,

 

Voor de e-cursus BVC/ clubleider A kunnen leden zich aanmelden via de website https://www.bridge.nl/bvc

Door middel van zelfstudie kan men thuis online oefenen.

Omdat er toch nog wel vragen zullen zijn organiseren wij op de volgende zaterdagen “vragenuurtjes”.

 

Zaterdag 2 februari en 16 maart onderwerp:  Organisatie.

Zaterdag 16 februari en 23 maart onderwerp:  Spelregels.

 

De vragenuurtjes worden gehouden van 10.00 uur tot 12.00 uur in

De Litserborg, Litserstraat 2, Den Dungen.

De docent is Rini Verhagen riniverhagen@ziggo.nl

Voor de vragenuurtjes kunnen geïnteresseerden zich opgeven bij Bep Heijmans e-mailadres: apm.heijmans@gmail.com

De kosten bedragen € 12,50 voor twee bijeenkomsten inclusief een kopje koffie of thee. Deze kosten kunt u overmaken op rekeningnummer NL96 RABO 0108 3417 98 t.n.v. Bridgedistrict Maasland & Meierij onder vermelding van deelname BVC vragenuurtjes.

 

Met vriendelijke groet,

Bep Heijmans Onderwijsadviseur M & M