Cursussen

Het district MOG organiseert de volgende cursussen:

NBB-Rekenprogramma

In deze cursus leert u omgaan met het NBB-Rekenprogramma en de bridgemates.  Deze cursus wordt op verzoek gegeven en aangepast aan uw specifieke situatie. Datum, tijd, en aantallen deelnemers in overleg met de docent.

 

Docent is Rigtje Roelofs, rigtjer@gmail.com, met haar kunt u een datum/tijd/locatie voor deze cursus afspreken.

BVC-Arbitreren/Organiseren

Om beter aan te sluiten bij de praktijk, heeft de NBB de oude cursus CLA (Clubleider A) in 2018 vervangen door twee modules:

 

  1.  BVC (Basisvaardigheden Clubleider) organiseren en
  2.  BVC arbitreren

 

De modules BVC zijn bedoeld voor iedereen met belangstelling voor het organiseren en leiden van clubwedstrijden, na ze gevolgd te hebben weet je hoe een clubavond op te zetten en te leiden.  De beide modules samen zijn ook de opstap naar de meer gevorderde opleidingen tot Clubleider B (CLB) en Wedstrijdleider (WL).  De modules kunnen desgewenst ook apart worden gevolgd.  Er is geen afsluitend examen, maar wel een zelftest om te zien of men de stof goed begrepen heeft.De module organiseren richt zich op het organiseren van een speelmoment. Na deze module kan je zelfstandig een clubavond opzetten en tot een goed einde brengen. De module arbitreren richt zich op de meest voorkomende arbitrages op een clubavond.  Na deze module kan je die zelfstandig oplossen. Meer over de inhoud van beide modules is te vinden op de site van de NBB.

 

De eerstvolgende aflevering van deze cursus zal zijn in het najaar van 2020, maar dit is sterk afhankelijk van ontwikkelingen rond het coronavirus.  Heeft u interesse, dan is vooraanmelding mogelijk via  henk@uijterwaal.nl

 

Clubleider B (CLB)

In het seizoen 2018-2019 heeft het district M&O Gelderland weer een cursus CLB (Clubleider B) georganiseerd.  Deze cursus is inmiddels afgerond.  Een volgende aflevering staat gepland voor het seizoen 2020/2021. Data zijn nog niet bekend.

 

In het seizoen 2021/2022 zal de cursus worden vervangen door een aantal nieuwe, kortere, cursussen die meer aansluiten bij de dagelijkse praktijk op de clubs. De modules  BVC-A en BVC-O (Basisvaardigheden Clubleiding, Arbitreren resp. Organiseren) blijven vereist als vooropleiding.