Cursussen

Het district MOG organiseert de volgende cursussen:

NBB-Rekenprogramma

In deze cursus leert u omgaan met het NBB-Rekenprogramma en de bridgemates.  Deze cursus wordt op verzoek gegeven en aangepast aan uw specifieke situatie. Datum, tijd, en aantallen deelnemers in overleg met de docent.

 

Docent is Rigtje Roelofs, rigtjer@gmail.com, met haar kunt u een datum/tijd/locatie voor deze cursus afspreken.

BVC-Arbitreren/Organiseren

Om beter aan te sluiten bij de praktijk, heeft de NBB de oude cursus CLA (Clubleider A) dit jaar vervangen door twee modules:

 

 1.  BVC (Basisvaardigheden Clubleider) organiseren en
 2.  BVC arbitreren

 

De modules BVC zijn bedoeld voor iedereen met belangstelling voor het organiseren en leiden van clubwedstrijden, na ze gevolgd te hebben weet je hoe een clubavond op te zetten en te leiden.  De beide modules samen zijn ook de opstap naar de meer gevorderde opleidingen tot Clubleider B (CLB) en Wedstrijdleider (WL).  De modules kunnen desgewenst ook apart worden gevolgd.  Er is geen afsluitend examen, maar wel een zelftest om te zien of men de stof goed begrepen heeft.De module organiseren richt zich op het organiseren van een speelmoment. Na deze module kan je zelfstandig een clubavond opzetten en tot een goed einde brengen. De module arbitreren richt zich op de meest voorkomende arbitrages op een clubavond.  Na deze module kan je die zelfstandig oplossen. Meer over de inhoud van beide modules is te vinden op de site van de NBB.

 

Deze cursussen zijn in het voorjaar en najaar van 2018 gegeven.  De volgende aflevering is, naar verwachting, in het voorjaar van 2020.   Bij voldoende

belangstelling kan dit worden vervroegd.

 

Clubleider B (CLB)

Dit seizoen organiseert het district Midden en Oost Gelderland weer een cursus CLB (Clubleider B). Deze cursus is het vervolg op de modules BVC-A en BVC-O (Basisvaardigheden Clubleiding, Arbitreren resp. Organiseren). Na het doorlopen van deze cursus en het succesvol afleggen van het examen, is men in staat alle clubwedstrijden te organiseren en de wedstrijdtechnische problemen daarbij op te lossen. De volledige lijst van te behandelen onderwerpen is vinden op de site van de NBB: https://www.bridge.nl/clubleider-b

 

Dit is zeker geen eenvoudige cursus die men "even" doet. Naast de lessen (8 sessies van circa 2.5 uur) moet men rekenen op enig wekelijks huiswerk en tijd inruimen om zich voor te bereiden op het examen medio Mei 2019. Diegenen die moeite hadden met de cursussen BVC-O en BVC-A worden geadviseerd om niet aan deze cursus deel te nemen.

 

Het district biedt, in samenwerking met het district Nijmegen, twee mogelijkheden om deze cursus te volgen: op dinsdagmiddag in Arnhem en op zaterdagmorgen in Nijmegen. Voor beide opties geldt dat er minimaal 12 deelnemers moeten zijn. Maximaal kunnen er locatie 24 personen deelnemen, zijn er meer dan zal in overleg met de deelnemers naar een oplossing worden gezocht. Hieronder de verdere details van de cursus. Voor nadere inlichtingen kan je contact opnemen met de DKL.

 

 • Toelatingseisen:

  • Lid van de NBB
  • Bij aanvang van de cursus moet men in het bezit zijn van de 2 certificaten BVC-O en BVC-A OF het diploma CLA

 • Duur: 8 dagdelen, ongeveer 2,5 uur per deel, 13:30 tot 16:00
 • Data: 27/11, 11/12, 8/1, 22/1, 5/2, 19/2, 5/3, 19/3.
 • Kosten: 50 euro/persoon
 • Examens: 18 mei 2019, herkansing op 14 september 2019
 • Inschrijven: Voor 20/11, bij de DKL
 • Locatie: De Denktank, Arnhem

 

Deze cursus is inmiddels afgerond, naar verwachting is de volgende gelegenheid om hem te volgen in het voorjaar van 2020.