Cursussen

Het district MOG organiseert de volgende cursussen:

NBB-Rekenprogramma

In deze cursus leert u omgaan met het NBB-Rekenprogramma en de bridgemates.  Deze cursus wordt op verzoek gegeven en aangepast aan uw specifieke situatie. Datum, tijd, en aantallen deelnemers in overleg met de docent.

 

Docent is Rigtje Roelofs, rigtjer@gmail.com, met haar kunt u een datum/tijd/locatie voor deze cursus afspreken.

BVC-Arbitreren/Organiseren

Om beter aan te sluiten bij de praktijk, heeft de NBB de oude cursus CLA (Clubleider A) dit jaar vervangen door twee modules:

 

 1.  BVC (Basisvaardigheden Clubleider) organiseren en
 2.  BVC arbitreren

 

De modules BVC zijn bedoeld voor iedereen met belangstelling voor het organiseren en leiden van clubwedstrijden, na ze gevolgd te hebben weet je hoe een clubavond op te zetten en te leiden.  De beide modules samen zijn ook de opstap naar de meer gevorderde opleidingen tot Clubleider B (CLB) en Wedstrijdleider (WL).  De modules kunnen desgewenst ook apart worden gevolgd.  Er is geen afsluitend examen, maar wel een zelftest om te zien of men de stof goed begrepen heeft.De module organiseren richt zich op het organiseren van een speelmoment. Na deze module kan je zelfstandig een clubavond opzetten en tot een goed einde brengen. De module arbitreren richt zich op de meest voorkomende arbitrages op een clubavond.  Na deze module kan je die zelfstandig oplossen. Meer over de inhoud van beide modules is te vinden op de site van de NBB.

 

Het district Midden en Oost Gelderland organiseert, bij voldoende belangstelling, dit najaar een tweetal cursussen, een per module, waar een ervaren docent het materiaal zal behandelen en je zal voorbereiden op zelftest.

 

 • Start: Najaar 2018 (alle data nog onder voorbehoud).

  • BVC-O: 18/9, 25/9, 2/10
  • BVC-A: 9/10, 23/10, 30/10
 • Duur: 2x3 dagdelen
 • Locatie: Arnhem

 

Details over deze cursus volgt later.

 

Clubleider B

Deze cursus is het vervolg op de modules BasisVaardigheden (BVC). Een CLB-er is in staat een viertallencompetitie te leiden en alle technische problemen op te lossen. De cursus is behoorlijk pittig; diegenen die moeite hadden met de BasisVaardigheden wordt geadviseerd niet aan deze cursus deel te nemen. De cursus wordt door het district georganiseerd, het cursusboek en het examen worden door de BridgeBond samengesteld. Het examen wordt in alle districten op hetzelfde tijdstip afgenomen. Deze cursus kent ook een herexamen/tweede examen. Om deel te mogen nemen aan het examen hoeft u de cursus niet gevolgd te hebben. Deze cursus wordt eens per 2 jaar gegeven, voor de volgende aflevering cyclus:

 

 • Start: Najaar 2018
 • Duur: 8 dagdelen, ongeveer 2,5 uur per deel
 • Voorlopige data: 27/11, 11/12, 8/1, 22/1, 5/2, 19/2, 5/3, 19/3.
 • Examens: 18 mei 2019, herkansing op 14 september 2019

 

Details komen in de komende tijd beschikbaar.