Toernooien en Drives 2018

                                           

 

de Bennekomse Bridge Club 07027

21e Vlegeldrive
 

oensdag 23 augustus 2018

zaal: De Commanderij, Commandeursweg 44, 6721 ZM  Bennekom

aanvang: 19.30 uur (zaal open: 18.45)

parenwedstrijd: 1 zitting van 24 spellen topintegraal, maximaal 40 paren

inschrijfgeld: € 10,- over te maken op IBAN: NL07 INGB 000 1645 111 t.n.v. penningmeester BBC (te Wageningen)

MP volgens geldende schaal

aanmelding b.v.k. via e-mail: Vlegeldrive@kpnmail.nl ovv namen & bondsnummers

contactpersoon: Frank Verlinden 06 1624 2726

 

Bridgevereniging ABC Zeddam organiseert

weer haar zo succesvolle

 

BERGH BRIDGE

op zaterdag 1 september 2018

                     in ‘s - Heerenberg

 

aanvang 10.00 uur

32 spellen top integraal

4 spellen per etablissement

       incl. 1e consumptie (bij 1e locatie),

       uitgebreide lunch na de 4e ronde

       en bitterhapjes na afloop.

       prijzen in natura & meesterpunten

 

Inschrijven door opsturen van volledig ingevuld inschrijfformulier

   en  overmaken  van  € 45,00  per  paar  op  rekening nr. :     

   NL82RABO 032.66.89.729  t.n.v. penningmeester A.B.C. Zeddam,

   onder vermelding van de namen van de spelers.   

   Datum van ontvangst inschrijfgeld bepaalt volgorde van inschrijving.

   De inschrijving sluit op 4 augustus of bij het bereiken van 128 paren.

 

 

      Inlichtingen: Bridgevereniging ABC Zeddam,  tel.: 0315 237540

                                                                                         06 30964139                                          e-mailadres: berghbridge@gmail.com           

 

 

                       Met medewerking van de ’s-Heerenbergse horeca:

                De Peer,  De Snor/De Foyer,  De Gracht,  Heeren Dubbel, Smouzen/Trendy,

                Hotel Heitkamp,  De Lantscroon,  Woonzorgcentrum  Gertrudis, Peking Corner,

                IJssalon Macellaio  en  Bowling en Partycentrum  ’s-Heerenberg.                                                            

 

 

Vereniging:                   de Oude IJssel   No. 07-044

Naam wedstrijd;           Doetinchem City drive

Datum en dag:              zaterdag   22 September

Speelgelegenheid:        Binnenstad Doetinchem

Plaats:                             Doetinchem

Speelgelegenheid:        rond de Kerk

Aanvang:                        10.00u

Locaties open                9.15u

Soort wedstrijd:            Paren

Inschrijfgeld:                  € 46.—incl. Lunch

Vermelding in bridge:   Ja

Aanmelding:                   l.lemckert@upcmail.nl   tel. 06-18141779

Naam:                             Loek Lemckert  

Betaling:                         NL 05 00025409090 tnv. Bridgeclub de Oude IJssel

 

 

Vereniging: BC Doesburg                                                                  Nummer : 07 – 7058

Naam wedstrijd : Kroegendrive Doesburg

Dag en Datum : Zaterdag 6 oktober 2018

Speelgelegenheid : Diverse horeca gelegenheden in het centrum

Adres : Het Meulenhuus, Bergstraat 48 (ontvangst en prijsuitreiking)

Plaats : Doesburg

Aanvang : 10.30 uur

Zaal open : 09.30 uur

Soort wedstrijd : Paren

Inschrijfgeld : Circa € 20,- (nog nader vast te stellen)

Aanmelding : bridgedrivedoesburg@gmail.com

Naam : Janny Willemstein

Betaling : NL74 RABO 0315092262 t.n.v. Bridgeclub Doesburg

 

Vereniging:                 Bridge Club Didam                                           Nummer: 07 – 040

 

Naam wedstrijd:          27eDiemse Bridge Kroegentocht 2018

 

Datum:             Zaterdag 27 0ktober 2018  10.00 uur

 

Speelgelegenheid:      Gasterij: ”De Harmonie”  

                                   en andere omliggende gelegenheden

 

Adres :                        Kerkstraat 2                                                    

 

Plaats:                        Didam                                                              

                                                                                                

Soort wedstrijd:            Paren - Topintegraal

 

Inschrijfgeld: € 45.00.-  per paar, inclusief lunch en één kop koffie/thee

 

Meesterpunten: ja

 

Aantal deelnemers: 160

 

Aantal spellen: 32

 

Aantrekkelijke prijzentafel: in natura

 

Vermelding in Bridge: Ja

 

Contactpersonen vereniging:

 

         Naam: Jenny Mulder         telefoon:  0316 – 221749

                                                        email:  kroegentochtdidam@gmail.com

         Naam: Giel van Hemert    telefoon:  0316 - 223229

 

Bijzonderheden:  sluiting inschrijving: 19 oktober

 

 

 

Vereniging :                Stichting Barátok Románia i.s.m. B.C. 3 Sans-Atout te Herveld

                                  

Naam wedstrijd :        Benefiet Bridgedrive t.b.v. Stichting Barátok Románia, Heteren

 

Datum:            Zaterdag 10 november 2018

 

Speelgelegenheid :     Zalencentrum ‘De Bongerd’

                                  

Adres :                       Flessestraat 54, 6666 CR Heteren

                                                         

Plaats :                       Heteren                                                        

                                                                                                                               

Aanvang:                   13.30 uur

 

Soort wedstrijd :        Benefiet Bridgedrive

 

Inschrijfgeld:               € 25,-- per paar

 

Vermelding in Bridge : ja

 

Contactpersoon vereniging :

 

Naam :                        Wouter Toxopeus                                         Telefoon : 0488-452623

e-mail:                         w.toxopeus4@upcmail.nl

 

Vereniging :                 BC Sans Souci                                       Nummer : 07039

 

Naam wedstrijd :          Bridge Marathon Bennekom (BMB)  

 

Dag en Datum:                        zaterdag 17 november 2018

 

Speelgelegenheid :       De Brink  

 

Adres :                        Brinkstraat 39                                                              

 

Plaats :                        Bennekom                                                                       

                                                                                            

Aanvang :                   inloop vanaf 9.15 uur, start wedstrijd 9.45                                                      

 

Zaal open:                   9.00 uur           

 

Soort wedstrijd :         paren    

 

Inschrijfgeld:               € 75  

 

Vermelding in Bridge :ja

 

Aanmelding:                bc.sanssouci@gmail.com           

 

Naam :                        Coby Jansen-Zikken

                                   Tel:     06-40585096 of 06-36164503

                                   E-mail:            cobywillemjansen@ziggo.nl                                                                 

 

Betaling:  € 75 te voldoen op rek. nr. NL15RABO0395185351 t.n.v. BC Sans Souci

                Inschrijving definitief als aanmelding en inschrijfgeld binnen zijn.    

 

Bijzonderheden:     -drie zittingen van 24 spellen

                                   -koffie met iets lekkers bij aanvang

                                   -lunch

                                   -uitgebreid warm buffet met één consumptie

                                   -prijzen in geld en natura

                                   -meesterpunten

                                   -einde BMB ±22.30 uur

                                   -inschrijving sluit bij 48 paren

 

Aanmelden:                        bc.sanssouci@gmail.com  o.v.v. 

                                   -namen van de spelers en NBB lidmaatschapsnummers,

                                   -adresgegevens, telefoonnummers

                                   -€ 75,- per paar te voldoen op rek.nr. NL15RABO0395185351

                                     ten name van BC Sans Souci 

 

                                   -inschrijving definitief als aanmelding en inschrijfgeld binnen zijn

 

Inlichtingen:             bij contactpersoon van de vereniging

www.nbbclubsites.nl/club/7039

 

Vereniging :             B.C.De Robber                            

 

Naam wedstrijd :     18deDe Robber Open Herfsttoernooi     

 

Dag en Datum:        Zondag 18 november 2018

 

Speelgelegenheid :  Partycentrum Nijenhuis 

 

Adres :                     Houtladingstraat 6

 

Plaats :                     7102 BP Winterswijk  

                                                                                            

Aanvang :                13.00 uur                                                

 

Zaal open:               12.00 uur  

 

Soort wedstrijd :         paren   viertallen

 

Inschrijfgeld:           € 40,= per paar (incl. koffie/thee/iets lekkers bij aankomst en buffet na afloop)   

 

Vermelding in Bridge : ja

 

Aanmelding:            inschrijfformulier  

 

Naam :                      Rob Beerthuizen                                                 

 

Betaling:                   NL 19 RABO 013 2306 743 t.n.v. BC De Robber met vermelding van namen,
                                voornamen,adressen en NBB-nummers of contant bij wekelijkse  clubavond