Toernooien en Drives 2018

                                           

 

de Bennekomse Bridge Club 07027

21e Vlegeldrive
 

oensdag 23 augustus 2018

zaal: De Commanderij, Commandeursweg 44, 6721 ZM  Bennekom

aanvang: 19.30 uur (zaal open: 18.45)

parenwedstrijd: 1 zitting van 24 spellen topintegraal, maximaal 40 paren

inschrijfgeld: € 10,- over te maken op IBAN: NL07 INGB 000 1645 111 t.n.v. penningmeester BBC (te Wageningen)

MP volgens geldende schaal

aanmelding b.v.k. via e-mail: Vlegeldrive@kpnmail.nl ovv namen & bondsnummers

contactpersoon: Frank Verlinden 06 1624 2726

 

Bridgevereniging ABC Zeddam organiseert

weer haar zo succesvolle

 

BERGH BRIDGE

op zaterdag 1 september 2018

                     in ‘s - Heerenberg

 

aanvang 10.00 uur

32 spellen top integraal

4 spellen per etablissement

       incl. 1e consumptie (bij 1e locatie),

       uitgebreide lunch na de 4e ronde

       en bitterhapjes na afloop.

       prijzen in natura & meesterpunten

 

Inschrijven door opsturen van volledig ingevuld inschrijfformulier

   en  overmaken  van  € 45,00  per  paar  op  rekening nr. :     

   NL82RABO 032.66.89.729  t.n.v. penningmeester A.B.C. Zeddam,

   onder vermelding van de namen van de spelers.   

   Datum van ontvangst inschrijfgeld bepaalt volgorde van inschrijving.

   De inschrijving sluit op 4 augustus of bij het bereiken van 128 paren.

 

 

      Inlichtingen: Bridgevereniging ABC Zeddam,  tel.: 0315 237540

                                                                                         06 30964139                                          e-mailadres: berghbridge@gmail.com           

 

 

                       Met medewerking van de ’s-Heerenbergse horeca:

                De Peer,  De Snor/De Foyer,  De Gracht,  Heeren Dubbel, Smouzen/Trendy,

                Hotel Heitkamp,  De Lantscroon,  Woonzorgcentrum  Gertrudis, Peking Corner,

                IJssalon Macellaio  en  Bowling en Partycentrum  ’s-Heerenberg.                                                            

 

 

Vereniging:                   de Oude IJssel   No. 07-044

Naam wedstrijd;           Doetinchem City drive

Datum en dag:              zaterdag   22 September

Speelgelegenheid:        Binnenstad Doetinchem

Plaats:                             Doetinchem

Speelgelegenheid:        rond de Kerk

Aanvang:                        10.00u

Locaties open                9.15u

Soort wedstrijd:            Paren

Inschrijfgeld:                  € 46.—incl. Lunch

Vermelding in bridge:   Ja

Aanmelding:                   l.lemckert@upcmail.nl   tel. 06-18141779

Naam:                             Loek Lemckert  

Betaling:                         NL 05 00025409090 tnv. Bridgeclub de Oude IJssel

 

 

Vereniging: BC Doesburg                                                                  Nummer : 07 – 7058

Naam wedstrijd : Kroegendrive Doesburg

Dag en Datum : Zaterdag 6 oktober 2018

Speelgelegenheid : Diverse horeca gelegenheden in het centrum

Adres : Het Meulenhuus, Bergstraat 48 (ontvangst en prijsuitreiking)

Plaats : Doesburg

Aanvang : 10.30 uur

Zaal open : 09.30 uur

Soort wedstrijd : Paren

Inschrijfgeld : Circa € 20,- (nog nader vast te stellen)

Aanmelding : bridgedrivedoesburg@gmail.com

Naam : Janny Willemstein

Betaling : NL74 RABO 0315092262 t.n.v. Bridgeclub Doesburg

 

 

B.C. Berkelbridge Eibergen

Dorpsdrive

Zaterdag 6 oktober 2018

Start zalencentrum “De Huve” Grotestraat 52
7151 BD Eibergen Aanvang 10:00 uur
Zaal open 09:30 uur

Er wordt op verschillende locaties in het dorp Eibergen gespeeld! Alle gelegenheden liggen in de dorpskern en zijn lopend gemakkelijk te bereiken.

Kosten € 25,00 per persoon (dus € 50,00 per paar)

inclusief

koffie

lunch
3 consumpties

hapje

- - - -

Opgave bij Marietje Asschert: via mail henmasschert@gmail.com

of
telefoon: 0545-474423

Bij opgave vermelden naam/adres/naam bridgepartner en mogelijk NBB-nummers Aanmelding z.s.m. en bij voorkeur per email.
Betaling vóór 17 september op rekeningnummer NL02 RABO 0316 3997 60 t.n.v. Berkelbridge Eibergen o.v.v. dorpsdrive 2018 en naam bridgepaar.
De definitieve bevestiging ontvangt u na 17 september.
(
geen betaling betekent dus geen inschrijving)

 

 

Vereniging:                 Bridge Club Didam                                           Nummer: 07 – 040

 

Naam wedstrijd:          27eDiemse Bridge Kroegentocht 2018

 

Datum:             Zaterdag 27 0ktober 2018  10.00 uur

 

Speelgelegenheid:      Gasterij: ”De Harmonie”  

                                   en andere omliggende gelegenheden

 

Adres :                        Kerkstraat 2                                                    

 

Plaats:                        Didam                                                              

                                                                                                

Soort wedstrijd:            Paren - Topintegraal

 

Inschrijfgeld: € 45.00.-  per paar, inclusief lunch en één kop koffie/thee

 

Meesterpunten: ja

 

Aantal deelnemers: 160

 

Aantal spellen: 32

 

Aantrekkelijke prijzentafel: in natura

 

Vermelding in Bridge: Ja

 

Contactpersonen vereniging:

 

         Naam: Jenny Mulder         telefoon:  0316 – 221749

                                                        email:  kroegentochtdidam@gmail.com

         Naam: Giel van Hemert    telefoon:  0316 - 223229

 

Bijzonderheden:  sluiting inschrijving: 19 oktober

 

 

 

Vereniging :                Stichting Barátok Románia i.s.m. B.C. 3 Sans-Atout te Herveld

                                  

Naam wedstrijd :        Benefiet Bridgedrive t.b.v. Stichting Barátok Románia, Heteren

 

Datum:            Zaterdag 10 november 2018

 

Speelgelegenheid :     Zalencentrum ‘De Bongerd’

                                  

Adres :                       Flessestraat 54, 6666 CR Heteren

                                                         

Plaats :                       Heteren                                                        

                                                                                                                               

Aanvang:                   13.30 uur

 

Soort wedstrijd :        Benefiet Bridgedrive

 

Inschrijfgeld:               € 25,-- per paar

 

Vermelding in Bridge : ja

 

Contactpersoon vereniging :

 

Naam :                        Wouter Toxopeus                                         Telefoon : 0488-452623

e-mail:                         w.toxopeus4@upcmail.nl

 

Vereniging :                 BC Sans Souci                                       Nummer : 07039

 

Naam wedstrijd :          Bridge Marathon Bennekom (BMB)  

 

Dag en Datum:                        zaterdag 17 november 2018

 

Speelgelegenheid :       De Brink  

 

Adres :                        Brinkstraat 39                                                              

 

Plaats :                        Bennekom                                                                       

                                                                                            

Aanvang :                   inloop vanaf 9.15 uur, start wedstrijd 9.45                                                      

 

Zaal open:                   9.00 uur           

 

Soort wedstrijd :         paren    

 

Inschrijfgeld:               € 75  

 

Vermelding in Bridge :ja

 

Aanmelding:                bc.sanssouci@gmail.com           

 

Naam :                        Coby Jansen-Zikken

                                   Tel:     06-40585096 of 06-36164503

                                   E-mail:            cobywillemjansen@ziggo.nl                                                                 

 

Betaling:  € 75 te voldoen op rek. nr. NL15RABO0395185351 t.n.v. BC Sans Souci

                Inschrijving definitief als aanmelding en inschrijfgeld binnen zijn.    

 

Bijzonderheden:     -drie zittingen van 24 spellen

                                   -koffie met iets lekkers bij aanvang

                                   -lunch

                                   -uitgebreid warm buffet met één consumptie

                                   -prijzen in geld en natura

                                   -meesterpunten

                                   -einde BMB ±22.30 uur

                                   -inschrijving sluit bij 48 paren

 

Aanmelden:                        bc.sanssouci@gmail.com  o.v.v. 

                                   -namen van de spelers en NBB lidmaatschapsnummers,

                                   -adresgegevens, telefoonnummers

                                   -€ 75,- per paar te voldoen op rek.nr. NL15RABO0395185351

                                     ten name van BC Sans Souci 

 

                                   -inschrijving definitief als aanmelding en inschrijfgeld binnen zijn

 

Inlichtingen:             bij contactpersoon van de vereniging

www.nbbclubsites.nl/club/7039

 

Vereniging :             B.C.De Robber                            

 

Naam wedstrijd :     18deDe Robber Open Herfsttoernooi     

 

Dag en Datum:        Zondag 18 november 2018

 

Speelgelegenheid :  Partycentrum Nijenhuis 

 

Adres :                     Houtladingstraat 6

 

Plaats :                     7102 BP Winterswijk  

                                                                                            

Aanvang :                13.00 uur                                                

 

Zaal open:               12.00 uur  

 

Soort wedstrijd :         paren   viertallen

 

Inschrijfgeld:           € 40,= per paar (incl. koffie/thee/iets lekkers bij aankomst en buffet na afloop)   

 

Vermelding in Bridge : ja

 

Aanmelding:            inschrijfformulier  

 

Naam :                      Rob Beerthuizen                                                 

 

Betaling:                   NL 19 RABO 013 2306 743 t.n.v. BC De Robber met vermelding van namen,
                                voornamen,adressen en NBB-nummers of contant bij wekelijkse  clubavond