Toernooien en Drives 2018

                                                        

Vereniging:                   de Oude IJssel   No. 07-044

Naam wedstrijd;           Doetinchem City drive

Datum en dag:              zaterdag   22 September

Speelgelegenheid:        Binnenstad Doetinchem

Plaats:                             Doetinchem

Speelgelegenheid:        rond de Kerk

Aanvang:                        10.00u

Locaties open                9.15u

Soort wedstrijd:            Paren

Inschrijfgeld:                  € 46.—incl. Lunch

Vermelding in bridge:   Ja

Aanmelding:                   l.lemckert@upcmail.nl   tel. 06-18141779

Naam:                             Loek Lemckert  

Betaling:                         NL 05 00025409090 tnv. Bridgeclub de Oude IJssel

 

 

Vereniging:Saskia Hermans Nummer: 07 – 082

 

Naam wedstrijd: Lunchdrive De Blaauwe Kamer

 

Dag en Datum: vrijdag 5 oktober

 

Speelgelegenheid:Panorama Restaurant De Blaauwe Kamer

 

Adres:de Blaauwe Kamer 14

 

Plaats:Wageningen

 

Aanvang:11:00

 

Zaal open: 10:30

 

Soort wedstrijd: paren

 

Inschrijfgeld:€39,-- per paar

 

Vermelding in Bridge: Ja

 

Aanmelding:bridge@saskiahermans.nlovv NBB-nummers

 

Naam:Saskia Hermans

 

Betaling:NL19 ABNA 0477 8458 86 tnv. S. Hermans ovv. De Blaauwe Kamer, uw naam en de naam van uw partner

 

Vereniging: BC Doesburg                                                                  Nummer : 07 – 7058

Naam wedstrijd : Kroegendrive Doesburg

Dag en Datum : Zaterdag 6 oktober 2018

Speelgelegenheid : Diverse horeca gelegenheden in het centrum

Adres : Het Meulenhuus, Bergstraat 48 (ontvangst en prijsuitreiking)

Plaats : Doesburg

Aanvang : 10.30 uur

Zaal open : 09.30 uur

Soort wedstrijd : Paren

Inschrijfgeld : Circa € 20,- (nog nader vast te stellen)

Aanmelding : bridgedrivedoesburg@gmail.com

Naam : Janny Willemstein

Betaling : NL74 RABO 0315092262 t.n.v. Bridgeclub Doesburg

 

 

B.C. Berkelbridge Eibergen

Dorpsdrive

Zaterdag 6 oktober 2018

Start zalencentrum “De Huve” Grotestraat 52
7151 BD Eibergen Aanvang 10:00 uur
Zaal open 09:30 uur

Er wordt op verschillende locaties in het dorp Eibergen gespeeld! Alle gelegenheden liggen in de dorpskern en zijn lopend gemakkelijk te bereiken.

Kosten € 25,00 per persoon (dus € 50,00 per paar)

inclusief

koffie

lunch
3 consumpties

hapje

- - - -

Opgave bij Marietje Asschert: via mail henmasschert@gmail.com

of
telefoon: 0545-474423

Bij opgave vermelden naam/adres/naam bridgepartner en mogelijk NBB-nummers Aanmelding z.s.m. en bij voorkeur per email.
Betaling vóór 17 september op rekeningnummer NL02 RABO 0316 3997 60 t.n.v. Berkelbridge Eibergen o.v.v. dorpsdrive 2018 en naam bridgepaar.
De definitieve bevestiging ontvangt u na 17 september.
(
geen betaling betekent dus geen inschrijving)

 

Betreft:               Bridgeclub 3 Sans-Atout (7064) te Herveld.

 

Datum:                Zaterdag 06-10-2018.

 

Aanvang:            13.00 uur, einde 17.15 uur

Naam:                  Goededoelendrive, opbrengst bestemd voor Stichting Jeugd en Vakantiewerk. Opnieuw is gekozen voor ondersteuning van activiteiten voor onze jeugd, dit jaar Stichting Jeugdvakantiewerk Herveld -Andelst. Deze club van ongeveer 30 vrijwilligers bezorgt al 47 (!) jaar onze jeugd een geweldige vakantieweek. Om de veiligheid van de ruim 200 deelnemende kinderen zoveel mogelijk te kunnen garanderen zijn dringend veiligheidshesjes nodig. De opbrengst van de drive zal hier dan ook aan besteed worden.

                                Meer informatie treft u aan op bijgaande flyer. 

Dezelfde informatie treft u aan op het informatie- en aanmeldformulier via onze site: www.nbbclubsites.nl/club/7064  of rechtstreeks via de link: GDD2018

 

 

Soort wedstrijd: Open parendrive voor beginners en gevorderden

Vereniging:        Bridgeclub 3 Sans-Atout te Herveld.

Locatie drive:    Zalencentrum De Hoendrik, Dorpsstraat 22 te 6674 BW  Herveld.

                               Telefoon: 0488-451851

Contact:              Wouter Toxopeus, tel. 0488-452623

Inschrijfgeld:     € 20,-- per paar

Opgave                Vanaf 22 augustus 2018 via de site: www.nbbclubsites.nl/club/7064

                                Klik op aanmelden Goededoelendrive 2018

MP:                       Ja

Bijzonderheden:             Na invullen van het opgavenformulier en overmaken van het inschrijfgeld en vermelding van uw e-mailadres ontvangt u een bevestiging van deelname.

Vereniging:                 Bridge Club Didam                                           Nummer: 07 – 040

 

Naam wedstrijd:          27eDiemse Bridge Kroegentocht 2018

 

Datum:             Zaterdag 27 0ktober 2018  10.00 uur

 

Speelgelegenheid:      Gasterij: ”De Harmonie”  

                                   en andere omliggende gelegenheden

 

Adres :                        Kerkstraat 2                                                    

 

Plaats:                        Didam                                                              

                                                                                                

Soort wedstrijd:            Paren - Topintegraal

 

Inschrijfgeld: € 45.00.-  per paar, inclusief lunch en één kop koffie/thee

 

Meesterpunten: ja

 

Aantal deelnemers: 160

 

Aantal spellen: 32

 

Aantrekkelijke prijzentafel: in natura

 

Vermelding in Bridge: Ja

 

Contactpersonen vereniging:

 

         Naam: Jenny Mulder         telefoon:  0316 – 221749

                                                        email:  kroegentochtdidam@gmail.com

         Naam: Giel van Hemert    telefoon:  0316 - 223229

 

Bijzonderheden:  sluiting inschrijving: 19 oktober

 

Vereniging :                  Aaltense Bridge Club                                   Nummer : 07 – 501

 

Naam wedstrijd :           Hartentroef voor UNICEF Aalten

 

Dag en Datum:                        zaterdag 3 november 2018

 

Speelgelegenheid :       Evenementencentrum De Hofnar

 

Adres :                       Polstraat7                                            

 

Plaats :                        7121 DH Aalten                                                             

                                                                                            

Aanvang :                  13.00 uur                                                

 

Zaal open:                   12.00 uur 

 

Soort wedstrijd :           paren   

 

Inschrijfgeld:               € 37,50 per paar 

 

Vermelding in Bridge : Nee

 

Aanmelding:                 Ja       

 

Naam :                        Jacqueline Voordouw; jcmvoordouw@hotmail.com of 06-48864998                                                       

 

Betaling:                     bankrekening NL89RABO0310558212 tnv Aaltense Bridge Club, ovv het                          inschrijfnummer en de namen van beide spelers

 

Vereniging :                Stichting Barátok Románia i.s.m. B.C. 3 Sans-Atout te Herveld

                                  

Naam wedstrijd :        Benefiet Bridgedrive t.b.v. Stichting Barátok Románia, Heteren

 

Datum:            Zaterdag 10 november 2018

 

Speelgelegenheid :     Zalencentrum ‘De Bongerd’

                                  

Adres :                       Flessestraat 54, 6666 CR Heteren

                                                         

Plaats :                       Heteren                                                        

                                                                                                                               

Aanvang:                   13.30 uur

 

Soort wedstrijd :        Benefiet Bridgedrive

 

Inschrijfgeld:               € 25,-- per paar

 

Vermelding in Bridge : ja

 

Contactpersoon vereniging :

 

Naam :                        Wouter Toxopeus                                         Telefoon : 0488-452623

e-mail:                         w.toxopeus4@upcmail.nl

 

Vereniging :                 BC Sans Souci                                       Nummer : 07039

 

Naam wedstrijd :          Bridge Marathon Bennekom (BMB)  

 

Dag en Datum:                        zaterdag 17 november 2018

 

Speelgelegenheid :       De Brink  

 

Adres :                        Brinkstraat 39                                                              

 

Plaats :                        Bennekom                                                                       

                                                                                            

Aanvang :                   inloop vanaf 9.15 uur, start wedstrijd 9.45                                                      

 

Zaal open:                   9.00 uur           

 

Soort wedstrijd :         paren    

 

Inschrijfgeld:               € 75  

 

Vermelding in Bridge :ja

 

Aanmelding:                bc.sanssouci@gmail.com           

 

Naam :                        Coby Jansen-Zikken

                                   Tel:     06-40585096 of 06-36164503

                                   E-mail:            cobywillemjansen@ziggo.nl                                                                 

 

Betaling:  € 75 te voldoen op rek. nr. NL15RABO0395185351 t.n.v. BC Sans Souci

                Inschrijving definitief als aanmelding en inschrijfgeld binnen zijn.    

 

Bijzonderheden:     -drie zittingen van 24 spellen

                                   -koffie met iets lekkers bij aanvang

                                   -lunch

                                   -uitgebreid warm buffet met één consumptie

                                   -prijzen in geld en natura

                                   -meesterpunten

                                   -einde BMB ±22.30 uur

                                   -inschrijving sluit bij 48 paren

 

Aanmelden:                        bc.sanssouci@gmail.com  o.v.v. 

                                   -namen van de spelers en NBB lidmaatschapsnummers,

                                   -adresgegevens, telefoonnummers

                                   -€ 75,- per paar te voldoen op rek.nr. NL15RABO0395185351

                                     ten name van BC Sans Souci 

 

                                   -inschrijving definitief als aanmelding en inschrijfgeld binnen zijn

 

Inlichtingen:             bij contactpersoon van de vereniging

www.nbbclubsites.nl/club/7039

 

Vereniging :             B.C.De Robber                            

 

Naam wedstrijd :     18deDe Robber Open Herfsttoernooi     

 

Dag en Datum:        Zondag 18 november 2018

 

Speelgelegenheid :  Partycentrum Nijenhuis 

 

Adres :                     Houtladingstraat 6

 

Plaats :                     7102 BP Winterswijk  

                                                                                            

Aanvang :                13.00 uur                                                

 

Zaal open:               12.00 uur  

 

Soort wedstrijd :         paren   viertallen

 

Inschrijfgeld:           € 40,= per paar (incl. koffie/thee/iets lekkers bij aankomst en buffet na afloop)   

 

Vermelding in Bridge : ja

 

Aanmelding:            inschrijfformulier  

 

Naam :                      Rob Beerthuizen                                                 

 

Betaling:                   NL 19 RABO 013 2306 743 t.n.v. BC De Robber met vermelding van namen,
                                voornamen,adressen en NBB-nummers of contant bij wekelijkse  clubavond

 

Vereniging:Saskia Hermans Nummer: 07 – 082

 

Naam wedstrijd: Lunchdrive Roadhouse Arnhem

 

Dag en Datum: vrijdag 23 november

 

Speelgelegenheid:Roadhouse Arnhem

 

Adres:Amsterdamseweg 467, 6816 VK Arnhem

 

Plaats:Arnhem

 

Aanvang:11:00

 

Zaal open: 10:30

 

Soort wedstrijd: paren

 

Inschrijfgeld:€42,-- per paar

 

Vermelding in Bridge: Ja

 

Aanmelding:bridge@saskiahermans.nlovv NBB-nummers

 

Naam:Saskia Hermans

 

Betaling:NL19 ABNA 0477 8458 86 tnv. S. Hermans ovv. Roadhouse, uw naam en de naam van uw partner

 

Vereniging :                  Aaltense Bridge Club                                  

 

Naam wedstrijd :           Aaltense Kerstdrive

 

Dag en Datum:                        donderdag 13 december 2018

 

Speelgelegenheid :       Evenementencentrum De Hofnar

 

Adres :                       Polstraat7                                            

 

Plaats :                        7121 DH Aalten                                                             

                                                                                            

Aanvang :                  19.30 uur                                                

 

Zaal open:                   19.00 uur 

 

Soort wedstrijd :           paren   

 

Inschrijfgeld:               € 17,00 per paar (incl. broodje kroket)

 

Vermelding in Bridge : Nee

 

Aanmelding:                 Ja       

 

Naam :                        Jacqueline Voordouw; jcmvoordouw@hotmail.com of 06-48864998                                                       

 

Betaling:                     bankrekening NL89RABO0310558212 tnv Aaltense Bridge Club, ovv het                          inschrijfnummer en de namen van beide spelers

 

Vereniging :  Bridge Vereniging Zevenaar                Nummer : 07 – 025

 

Naam wedstrijd : Bridge Toernooi "Sevenaere"       

 

Dag en Datum: Zondag 23 december 2018

 

Speelgelegenheid : Schuttersgebouw St. Andreas    

 

Adres : Oude Doesburgseweg 1                                                                    

 

Plaats :  6901 HG Zevenaar                                                                               

                                                                                            

Aanvang :  13:00 uur                                                              

 

Zaal open:   12:30 uur              

 

Soort wedstrijd :         paren

 

Inschrijfgeld:  EUR 22,-            

 

Vermelding in Bridge : Wel (gratis) vermelding in de agenda, GEEN prominente vermelding

 

Aanmelding:  Voor 18 december 2018, bij voorkeur via de website www.nbbclubsites.nl/club/7025            

 

Naam :     Conny van der Graaf  (0316-265400)                                                                  

 

Betaling: Aanmelding wordt definitief na betaling van EUR 22,- per paar op bankrekening: NL62RABO0374826048 t.n.v. Bridge Vereniging Zevenaar te Zevenaar

 

 
Oudejaarsdrive
Categorie
 
  • Drive
District
  07. Midden en Oost Gelderland
Aanvang
  2018-12-29 13:30
Einde
  2018-12-29 18:30
Aanvang opmerking
  U dient zich van tevoren aan te melden. De zaal is open vanaf 12:45.
Speelgelegenheid en plaats
  Denksportcentrum De Uitdaging
Locatie adres
  Industriestraat 23 B
7005AN Doetinchem
Rekenprogramma
  NBB-Rekenprogramma
Clubnummer NBB-Rekenprogramma
  071
Dit evenement tonen in de agenda op bridge.nl?
 
  • Ja
Inschrijfgeld
Inschrijfgeld
  13,50 voor leden, 18,50 voor niet leden van De Honneur
 
  Per persoon
Inclusief diner
 
  • Ja
Inschrijfmogelijkheden
E-mailadres om in te schrijven
  info@dehonneur.nl
Meer informatie
Evenement website
  https://www.nbbclubsites.nl/club/7071/nieuws/974168
Evenement e-mailadres
  info@dehonneur.nl
Beeldmateriaal
Afbeelding logo
 
Contactgegevens aanvrager
Aanvrager naam
  Jos Maandag
Aanvrager e-mailadres
  jos.maandag@xs4all.nl
Aanvrager telefoonnummer
  0622992148