Wedstrijdreglement Online Districtswedstrijden

Wedstrijdreglement online District MOG

Per 11 september 2020

 

Algemeen: Om mee te doen aan de online districtswedstrijden, moet de stepbridge naam bij ons bekend zijn. Dit is op 2 manieren te controleren:

  1. Ga naar https://portal.stepbridge.nl, log in met je stepbridgenaam en ga naar profiel. Hier staat (o.a.) een lijst met clubs waarvan men lid is. In deze lijst moet in ieder geval staan "District MOG - District Nijmegen".
  2. Ongeveer 30 uur voor de wedstrijd, moet de wedstrijd zichtbaar zijn in het activiteitenoverzicht. Start stepbridge en vraag het tafeloverzicht op dmv de f6 toets. In de linkerkolom zou moeten staan "TN District MOG". 

Ontbreekt dit, geef dan je stepbridge naam door aan de dkl (via dkl_mog@uijterwaal.nl). Dit kan tot enkele minuten voor aanvang van de wedstrijd. Invallers moeten ook hun stepbridge naam doorgeven.

 

Op de speeldag zelf dient men uiterlijk 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Start het stepbridgeprogramma en vraag het tafeloverzicht op (f6). Klik op "TN District MOG - District Nijmegen" in de linkerkolom en daarna op "ga naar activiteit". Men is nu in de lobby van de activiteit. Nodig je partner uit via de knop "informatie en registratie". Hierna gaat alles vanzelf.

 

Artikel 1: Instellingen Stepbridge

Voor aanvang van de zitting dienen spelers dienen hun volledige naam in te vullen in hun stepbridge profiel en deze zichtbaar te maken voor anderen. M.a.w. het vakje "naam onzichtbaar" mag niet worden aangevinkt.

 

Artikel 2: Systeemkaart

Spelers dienen te beschikken over een correct ingevulde systeemkaart, zie de sectie "profiel bij stepbridge", met name de secties "uitkomsten" en "signalen" dienen volledig te worden ingevuld.

 

Artikel 3: Toegestane systemen

Het gebruik van bruine stickerconventies (BSC) en Hoogst Ongebruikelijke Methoden (HOM) is niet toegestaan. Voor de definitie van BSC en HOM wordt verwezen naar de regeling van de NBB.

 

Artikel 4: Alerteren

Voor het alerteren gelden de regels van Stepbridge, dat wil zeggen men moet zijn eigen conventionele biedingen ongevraagd zelf alerteren en kort uitleggen, op ieder niveau, dus ook boven 3SA of na de eerste biedronde. Vragen van tegenstanders over afspraken dienen vlot via de prive chat te worden beantwoordt. Vergeet men onverhoopt te alerteren, meldt dit dan direct via de prive chat aan de tegenstanders. Verder geldt bij step dat men bij twijfel beter kan alerteren en uitleggen.

 

Maar: indien een bod niet gealerteerd wordt, dan betekent dit niet automatisch dat er bij een slechte score automatisch een correctie plaats zal vinden. Daarvoor dient er een oorzakelijk verband tussen de slechte score en het niet alerteren te bestaan.

 

Van de andere partij wordt een pro-actieve houding verwacht, zeker als de eigen biedingen sterk afhankelijk zijn van de betekenis van het biedverloop.

 

Artikel 5: Ethiek

Er zijn vele manieren om bij online bridge vals te spelen en de verleiding om het niet zo nauw te nemen met de regels is voor sommigen misschien moeilijk te weerstaan. Een uitgebreid controle apparaat is niet eenvoudig te realiseren en strookt ook niet met het recreatieve karakter van deze wedstrijden.  Echter, alle meldingen over vermeend vals spel zullen worden onderzocht en zonodig aanhangig worden gemaakt bij de Straf- en Tuchtcommissie van de NBB. Dit kan zeer ernstige gevolgen hebben tot aan uitsluiting van de wedstrijden en royement toe.

 

Spelers die vermoeden dat hun tegenstanders op illegale wijze communiceren, kunnen deze vermoedens aan de DKL melden (dkl_mog@uijterwaal.nl), onder vermelding van de spelnummers. De DKL zal de vermoedens onderzoeken. Het is ten zeerste af te raden om deze vermoedens tijdens het spelen via de chat-functie aan de tegenstanders te melden.

 

Artikel 6: Twee deelnemers in een huis

Het is bij deze evenementen (en de eventuele lock-down) onvermijdelijk dat 2 deelnemers vanuit hetzelfde huis spelen. In dat geval verwachten wij dat ze zodanig gaan zitten dat ze elkaars schermen niet kunnen zien en niet mondeling communiceren.

 

Artikel 7: Invallers

Invallers zijn onbeperkt toegestaan maar dienen wel te worden aangemeld dmw het doorgeven van de stepbridgenaam. Uiteraard moet aan de eisen voor het paar blijven worden voldaan, een gemengd paar moet, bij voorbeeld, altijd uit een dame en een heer bestaan.

 

Artikel 8: Speeltijd

Er is 6:40 per spel beschikbaar, dus 20 minuten voor een ronde van 3 spellen.  Halverwege zal er een korte pauze worden ingelast. De WL is bevoegd om (als alle paren klaar zijn) de ronde te verkorten of (als teveel paren achter lopen) de speeltijd te verlengen.

 

Artikel 9: Toepasselijke reglementen

Bij deze wedstrijden is het reglement districtswedstrijden van toepassing, alsmede de reglementen waar daarin naar verwezen wordt.

 

Artikel 10: Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de DKL. Dit reglement kan worden aangepast indien tijdens de wedstrijden blijkt dat er zaken geregeld moeten worden.