Bestuursnieuws

 

NIEUWE BESTUURSLEDEN

 

De districtsraad heeft in haar vergadering van 14 oktober jl. de voordracht goedgekeurd en daarom verwelkomen we als nieuwe bestuursleden:

...