Welkom bij bridgedistrict Kennemerland

 

Ook dit seizoen organiseert Bridge District Kennemerland weer een cursus ...

 

 

Op 15 november jl. heeft Jannie Willemsen-Zwaagstra, tijdens een bijeenkomst van het bestuur van district Kennemerland, een kei mogen uitreiken aan Gerard van den Berk.

...

 

NIEUWE BESTUURSLEDEN

 

De districtsraad heeft in haar vergadering van 14 oktober jl. de voordracht goedgekeurd en daarom verwelkomen we als nieuwe bestuursleden:

...