Toestemming Drives en Toernooien

Download bijlage:

Toestemming Drives en Toernooien

Een bridgeclub kan  toestemming van het district vragen voor een (open) drive etc. die de club wil organiseren.

Nota bene: voor zomercompetities is geen toestemming nodig. De club beslist zelf of ze meesterpunten toe wil kennen.

Email naar de secretaris van het district Rotterdam e.o. nbbrotterdam@gmail.com  

Het district heeft minimaal de volgende gegevens nodig:

- datum en naam van het evenement
- de locatie
- contactpersoon (email-adres en/of telnummer) voor nadere informatie

- voor plaatsing op de Agenda van het district, is het NBB-nummer van de organisator/contactpersoon nodig

- eventuele website (met inschrijvingsmogelijkheid)

Toestemming heeft de volgende voordelen:

1.   Het district bekijkt of er niet vlak in de buurt nog een andere open drive wordt georganiseerd en waarschuwt u. U krijgt geen toestemming als het district in hetzelfde weekend of op dezelfde dag een toernooi of competitie organiseert. Zie de huidige en concept agenda van het district.
2.   De Bond kent alleen meesterpunten toe aan evenementen georganiseerd met toestemming van het district. Na deze toestemming kunt u de MP aanvragen bij de NBB (mp@bridge.nl).
Pas op: voor kroegentochten etc. moeten zoveel mogelijk NBB nummers verzameld worden, omdat ook voor deze de MP op basis van gemiddelde rating worden toegekend.

3.   Uw evenement wordt, op verzoek, ook op de website Agenda van het district geplaatst. U dient in een Word-document de minimale gegevens, die hier boven vermeld staan, aan te leveren.

4.   Indien u wenst, dat uw toernooi/drive in het bridgeblad BRIDGE wordt geplaatst, kunt u dit na de toestemming van het district, dit aanvragen bij Ad Cosijn NBB (ad.cosijn@bridge.nl).