Concept wedstrijdagenda voor 2020-2021
Geplaatst op woensdag 10 juni 2020 - 21:11

Voor het komend seizoen is een nieuwe wedstrijdagenda opgesteld. Zolang de jaarvergadering dat niet heeft geaccordeerd heeft dit de status concept. Omdat onzeker is of dit najaar competities gehouden kunnen worden en of dat dan wel wenselijk zou zijn, zijn fysieke competities verschoven naar 2021. Zoals het er nu naar uitziet zijn vergaderingen en bijeenkomten met een beperkt aantal mensen en onder voorwaarden van afstand wel mogelijk.

 

Nieuw is het Digitaal Rotterdams Open Parenkampioenschap op woensdagavonden in oktober en november 2020. Deze competitie wordt op Stepbridge gehouden. Er zijn zes voorronden en een finale. Bridgers van de NBB district Rotterdam, dat zijn alle leden van cllubs in het district, kunnen meedoen - ook als zij niet bij Stepbridge zijn aangesloten, Ook om de Deltabokalen zal dit jaar digitaal gestreden worden, ook op Stepbridge en ook daarvoor hoeft men geen Stepbridge deelnemer te zijn.

Op de agenda zijn ook de andere door het ditrict georganiseerde evenementen geplaatst zoals de bijeenkomsten van de Arbitrageclub, zoals kaderdagen hier heten en de jaarvergadering.

De wedstrijdkalender vindt u hier maar ook apart in het menu.

Als resultaat uit de enquete is besloten om op de zaterdagen slechts één zitting centrale viertallenwedstrijden te houden. Ook liggen de wedstrijden wat verder uit elkaar. Minder dan de bedoeling was maar dat komt omdat alle evenementen in de 2e helft van het seizoen gepland staan en de agenda wordt toch wel vol.

 

Het district is gehouden om een Open Parencomeptitie te organiseren. Deze komt in het voorjaar. Onderzocht wordt of deze gezamenlijk met een of meerdere ons omringende districten georganiseerd kan worden.