Seniorencompetitie NH 2020

Seniorenparencompetitie 2020

De Seniorenparencompetitie Noord-Holland staat bekend om zijn informele sfeer. Er wordt weliswaar om het “eggie” gespeeld, maar de stemming is zeer ontspannen.  

Speeldagen : dinsdagmiddagen 11-02, 25-02, 10-03, 24-03, 07-04 en 21-04-2020.

Tijdstip : Aanvang bridge: 13:15 uur (dus graag om 13:00 uur aanwezig zijn).

Locatie : Wijkcentrum Daalmeer, Johanna Naberstraat 77b, 1827 LB  Alkmaar.

Inschrijving : u schrijft zich in voor alle zes dinsdagmiddagen door overmaking van € 50,00 op rekening

NL60 RABO 0157 1535 25 t.n.v. Bridge District Noord-Holland. Kosten :  € 50,00 per paar voor zes dinsdagmiddagen. Aantal spellen : 24 per middag.

Minimumleeftijd : 62+ jaar (geboren voor 01-01-1958 !!).

Vanaf 24 paren wordt er in twee lijnen gebridged. Het maximumaantal deelnemers is 40 paren. Bij minder dan 14 paren, gaat deze Seniorencompetitie niet door.

Per middag is er per lijn een lootprijs en vanaf 14 paren in een lijn zelfs 2 lootprijzen. Door loting worden vooraf scorepercentages bepaald. Het paar dat hier het dichtstbij is, wint de lootprijs. Ingeval van een ex aequo wordt er geloot.

Deze Seniorenparencompetitie vormt ook de voorronde van de NK-finale op 17 mei 2020 in het NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht.

Wordt er in twee lijnen gebridged, dan wordt er gespeeld met gedupliceerde spellen. In dit geval verdienen na zes middagen de paren die op de eerste plaats in iedere lijn plus de beste nummer twee van de 2 lijnen een vrijkaart voor deelname aan de finale.

Als er in één lijn wordt gebridged, dan worden de spellen iedere middag met de hand geschud. Voorts verdienen dan na zes weken alleen de paren op de plaatsen één en twee een vrijkaart voor Utrecht.

Deze vrijkaarten zijn niet overdraagbaar. Wordt er geen gebruik van gemaakt, dan vloeien de kosten ervan gewoon terug in de kas van het district NH.

U kunt zich tot en met zondag 09 februari 2020 uitsluitend aanmelden via de agenda van Bridgedistrict NH (of via deze link).