Aanmelding evenementen en Kei

Aanmelding van evenementen:

M.i.v. November 2018 worden evenementen, zoals drives, toernooien, kroegentochten e.d., centraal aangemeld via de website van de NBB. Na aanmelding via deze website wordt het daar ingevulde formulier automatisch verstuurd naar de Districts Competitie Leider (DKL) die toestemming voor het evenement moet geven. Wanneer die toestemming is verleend wordt het evenement opgenomen in de agenda en kalender van het District NH en in de landelijke agenda.

Ga naar de volgende link om een evenement aan te melden:

 

Aanmelding evenementen​

 

Aanmelding Kei

De Kei is ingesteld om club(bestuurs)leden van de BridgeBond, die zich binnen hun vereniging buitengewoon hebben ingespannen, dan wel anderszins van grote betekenis voor hun vereniging zijn (geweest) te eren.

De onderscheiding wordt aangevraagd door de vereniging of het district. De commissie Kei/Stuur besluit over de toekenning.

 

Voor meer informatie: Klik hier

Om het aanvraagformulier te downloaden: Klik hier