ALV 12 september 2020

Algemene Ledenvergadering Bridgedistrict Noord Holland 12 september 2020.

 

Agenda

Notulen ALV 2 november 2019

Boekhouding District NH

- Balans

- Verlies en Winstrekening 2019

- Toelichting V&W 2019

- Begroting 2020

- Meerjarenbegroting

- Toelichting meerjarenbegroting

Boekhouding Stichting BAN

- Balans

- Verlies en Winstrekening 2019

- Toelichting V&W 2019

- Begroting 2020