EREGALERIJ

 

 

In de eregalerij zijn personen uit het district opgenomen die of een officiële NBB onderscheiding hebben ontvangen of de Districtserepenning of andere blijken van waardering.

We vermelden de personen die in ons District een KEI of een STUUR uitgereikt kregen (indien mogelijk met foto) vanaf oktober 2014.

MIA RUTJENS     -     18 januari 2020

Vrijwilligers zijn voor elke club onmisbaar. Het gaat dan vaak om het maken van de indeling, het klaarzetten van het materiaal voor elke speelavond, het helpen formeren van gelegenheidsparen, het maken van loopbriefjes, hulp bij het verwerken van de uitslagen of op ziekenbezoek gaan. Kenmerk is dat zij altijd zeer actief zijn en positief ingesteld, altijd bereid om te helpen, en vaak bescheiden. Tijdens het 40-jarig jubileum van BC Overdrwars bleken al deze eigenschappen geconcentreerd in een persoon met een groot organisatietalent. Mia kreeg een KEI uitgereikt door districtssecretaris Wim Beelaard.

 

 

 

 

WIL DIJKMAN     -     18 december 2019

Behalve het penningmeesterschap van NRBC Vier Ruiten heeft Wil gedurende 12 jaar ook alle taken op zich genomen die met de website, uitslagen en meesterpunten te maken hadden. Daarnaast is hij een van de arbiters van de club en heeft de club draaiende gehouden in een tijd dat alle bestuursfuncties vacant waren vanwege gezondheidsklachten en leeftijd. Mede hierdoor kon de club het 25-jarig jubileum vieren en een KEI werd hem uitgereikt door onderwijscoördinator Wim Kemps.

 

 

CEES JONGBLOETS     -     17 december 2019

Ruim 30 jaar onafgebroken bestuurslid van BC Oirschot en de organisator van de populaire jaarlijkse drive Cafébridge Oirschot met meer dan 200 paren. Daarnaast zette Cees zich in op velerlei gebieden zoals het beheer van de website, ict ondersteuning op wedstrijdavonden, organisatie van diverse bijzondere bridgeavonden, het onderhouden van contacten met niet-NBB clubs tot een bijdrage als coördinator tijdens het WK bridge in Veldhoven. Een welverdiende KEI werd hem uitgereikt door onderwijscoördinator Wim Kemps en onze DKL Jacques Beljaars.

 

 

FRANK VAN GENNIP     -     30 november 2019

Als voorzitter, webmaster en mederedacteur van het clubblad van BC Prinsejagt heeft Frank zich ruim 12 jaar op voortreffelijke wijze ingezet voor de club. Buiten zijn vele taken heeft Frank altijd een luisterend oor gehad voor alle leden en wist vele discussies in goede banen te leiden. Zijn afscheid als voorzitter wordt dan ook als een verlies voor de club beschouwd. Een KEI werd hem uitgereikt door districtssecretaris Wim Beelaard.

 

 

 

RIA KLAASSEN     -     20 mei 2019

Vanaf 2004 heeft Ria zich als bestuurslid en wedstrijdleidster ingezet voor de vereniging BC One Down. Tijdens de kerst-, paas- en slotdrives weet zij de leden weer te verrassen met een aparte drive zoals Bringo, Puzzels, scrabblebridge, individuele berekeningen maken. Daarnaast functioneert zij ook als arbiter.

Ria is een bescheiden persoon met kennis van de bridgesport en zij voert de regels bijzonder rustig uit bij arbitrages. Met andere woorden: zij is een goudhaantje voor de club. Zij kreeg een KEI uitgereikt door onze DKL Jacques Beljaars.

 

 

 

 

ELS VAN DER WOERDT   -   13 september 2018

Gedurende 25 jaar was Els naast secretaris ook het sociale middelpunt en aanspreekpunt van BBV Scharukla. Niemand deed ooit tevergeefs een beroep op haar en Els was altijd bereid om hand- en spandiensten te verlenen. Ook hielp zij bij de organisatie van drives georganiseerd door Scharukla zoals de Voorjaarsdrive, de Mie Moorsdrive en de Kempische fietsdrive. De welverdiende KEI werd door districtssecretaris Wim Beelaard aan haar uitgereikt.

 

 

 
 
HERBERT CLEVIS     -     5 september 2018

Ruim 25 jaar verzorgt Herbert bij ABC de Peel de wedstrijdtechnische zaken tot volle tevredenheid van alle leden zoals indeling, uitslagberekening, clubdrives zoals de thuisdrive start nieuw bridge seizoen en voor de 31e keer de carnavalsdrive op de dinsdagavond. Onlangs is hij toegevoegd aan de wedstrijdleiding op de dinsdagmiddag bij het ouderen bridge in Asten. Als bestuurslid vertegenwoordigt hij het bestuur in de technische commissie en hij wordt regelmatig gevraagd door andere bridge verenigingen voor de organisatie van kroegendrives, viertallendrives of paren wedstrijden. Hem werd een KEI uitgereikt door onze DKL Jacques Beljaars.

 
 
ANNETTE KUYPERS     -     3 januari 2018

Naast haar werkzaamheden als wedstrijdleider van BC 't Huys (en BC Laarbeek) verzorgt Annette ook extra drives (champagnedrive en stamppotdrive) en de zomeravondcompetitie. Haar enthousiaste inzet zorgt voor een goede sfeer binnen de vereniging maar Annette heeft ook aandacht voor de leden die ziek zijn. Zij is een lokale ambassadeur voor de bridgesport. Zij ontving een KEI uit handen van districtsvoorzitter Gijs Teeuwen.

 

 

 

JEANNE KAMPEN     -     28 september 2017

Jeanne is sinds 1992 lid van de Technische Commissie van BC Bakelse Brug en heeft gedurende een aantal jaren bridgeles gegeven op de Dorpsscholen. Sinds 1994 is zij bestuurslid en vanaf 2000 het aanspreekpunt als iemand een nieuwe partner nodig heeft of eventueel van partner wil ruilen. Zij is het sociale gezicht van de club en tot dit jaar mede-organisator van het Spektakel van Bakel. Zij verzorgt samen met Huberdine Kuijpers de feestavonden en ook samen met Huberdine organiseert zij de uitwisseling met andere clubs. Zij ontving een KEI uit handen van districtssecretaris Wim Beelaard.

 

 

 

 

HUBERDINE KUIJPERS     -     28 september 2017

Huberdine is bijna vanaf de oprichting van BC Bakelse Brug een zeer actief clublid geweest. Zij is voorzitter van de TC geweest, wedstrijdleider en bestuurslid tot heden. Zij is mede organisator/stimulator van de toernooicommissie, de Kerst- en Paasdrives en is aanspreekpunt voor de clubavonden. Kortom zij is een steun en toeverlaat voor de club. Haar werd een KEI uitgereikt door districtssecretaris Wim Beelaard.

 

 

 

 

RIA en MARTIEN MEGENS     -     20 augustus 2017

BC Koliebri is door Ria en Martien in 2002 opgericht. Ria is nog steeds bestuurslid en wedstrijdleider. Martien is 14 jaar secretaris geweest. Beiden zijn nog steeds arbiter op de club en beiden waren ook initiatiefnemer en medeorganisator van Bridgen bij de Boer. Aan beiden is door Jacques Beljaars een KEI uitgereikt.

 

 

 

 

WIM BEELAARD     -     20 februari 2017

Na 15 jaar secretaris en 10 jaar lid van de TC bij Bridge Inn te zijn geweest, vindt Wim het tijd geworden het secretariaat aan een ander over te dragen. Zijn rol binnen de TC blijft hij uitoefenen. In haar dankwoord memoreert de voorzitster zijn onverstoorbaar karakter en analytisch inzicht en noemt hem een echt clubmens, betrokken bij alles wat er in de club omgaat, meestal achter de schermen en als een soort spin in het web. Gijs Teeuwen, districtsvoorzitter, reikte hem de EREPENNING van het district uit.

 

 

 

 

ANTOON V.D. DONK     -     17 oktober 2016   

Op 17 oktober 2016 was Antoon op de dag af 26 jaar lid van het bestuur van B.C. Mag Dat in Mierlo.

Vanaf 1 september 2001 – 17 oktober 2016 was hij vice voorzitter en vanaf 2004- 2005 tevens tijdelijk penningmeester.

Hij is medeoprichter van de in 1996 ingestelde 3 dorpendrive en was tot 2014 jaarlijks actief in de organisatie van deze drive.

Hem werd een welverdiende KEI uitgereikt door onze voorzitter Gijs Teeuwen.

 

 

 

 

ROOS DAEMEN     -     15  oktober 2016

Roos is al twintig jaar lang de “moederlijke” kracht achter BC Culbertson. Helaas laat de gezondheid haar nu een beetje in de steek en gaat ze nood gedwongen haar voorzitterschap neerleggen. Om dezelfde reden moest ze vorig jaar ook stoppen met het organiseren van het Harten Drie toernooi. Zij ontving een KEI uit handen van districtsvoorzitter Gijs Teeuwen.

 

 

 

 

 

JAN TIJSSEN     -     15 oktober 2016

Heeft de afgelopen 20 jaar op bestuurlijk en technisch vlak veel voor BC Culbertson betekend. Hij regelde o.a. de Ruiten Boer competitie, de Lions drive en de zomeravond drives en (samen met Roos Daemen) de uitwisselingsavonden met regionale clubs en internationaal met de zustersteden van Geldrop (St Cyr l'école en Dendermonde). Mede door Jan’s toedoen is de (flexibele) competitie opzet geautomatiseerd. Hij stelde de wedstrijdkalender op en regelde de zaaldiensten. Genoeg redenen voor Districtsvoorzitter Gijs Teeuwen om hem een KEI te overhandigen.

 

 

 

RIA ELSTGEEST     -     14 mei 2016

Na afloop van de 15e (en laatste) door haar georganiseerde Kroegentocht in Eersel ontving mevr. Ria Elstgeest uit handen van onze voorzitter een KEI als dank voor alles wat zij heeft betekend voor de Kroegentocht en de Kempische Bridgewereld.

 

 

 

 

 

 

 

INEKE SCHRIKS, HENNY THOMASSEN en ANS OUTHUIJSE  -  21 maart 2015

 

Ter gelegenheid van de 25e Kroegendrive van Valkenswaard zijn de dames Ineke Schriks, Henny Thomassen en Ans Outhuijse dubbel in het zonnetje gezet. Naast de Sportpenning van de gemeente Valkenswaard, kregen zij door onze DKL Jacques Beljaars de Districtserepenning uitgereikt. De 3 dames zijn al vanaf het begin (25 jaar geleden, dus!) actief bij de organisatie van de Kroegendrive. BC Valkenswaard vond, zeer terecht dat ze daar wel eens officieel voor bedankt mochten worden.

 

 

 

MEVR. LINNEMEIJER  -  13 januari 2015          

Zij ontving van ons een bloemetje omdat wij het zo leuk vinden dat zij op 101 jarige leeftijd nog  steeds iedere week actief is op maar liefst twee bridgeclubs, t.w. BC Valkenswaard en BC Dommelbridge.

 

 

 

 

 

JAN VOS  -  31 oktober 2014

Hij ontving een STUUR bij zijn afscheid als Districtssecretaris en Onderwijs Ondersteuner.

 

 

 

 

 

 

 

 

GERARD DENTZ  -  5 mei 2006  

Ontving de Districtserepenning als dank voor zijn werk als Meesterpunten Administrateur en zijn tomeloze inzet als "bridge  journalist" bij m.n. de Brabant  Pers.

                                              

 

 

PAULA BROAK - VAN BUSSEL  -  26 januari 2006     

Ontving de Districtserepenning voor haar inzet bij BC Honneurs in Deurne.                                                                                      

 

 

GERRIT KAMPHORST  -  15 februari 2005                     

Ontving de Districtserepenning ter gelegenheid van de 1000e door hem georganiseerde wekelijkse Bridge Instuif.

 

 

 

PAUL RANSDORP  -  18 december 2004

Ontving de Districtserepenning bij het 10-jarig bestaan van NRBC Vier Ruiten (dat mede door hem werd opgericht).

 

 

 

 

 

 

 

 

In de geschiedenis van ons District hebben wij twee ereleden gehad, die helaas allebei reeds zijn overleden:

JAN DE JONG onze eerste Districtsvoorzitter, werd op 14 mei 1992 benoemd

en

BEN SCHELEN werd erelid op 12 mei 1995 toen hij na vele jaren afscheid nam als Districtssecretaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de complete lijst van de KEIEN en STUREN verwijzen wij naar de website van de NBB:

https://www.bridge.nl/kennisbank/kei/de-kei-is-uitgereikt-aan/

https://www.bridge.nl/kennisbank/het-stuur-is-uitgereikt-aan/