Districtsdrive Oost 17 april
Geplaatst op vrijdag 14 februari 2020 - 14:43 door Jacques Beljaars

 

Het bestuur van District Zuid Oost Brabant van de

Nederlandse Bridge Bond

nodigt alle leden*) van het district uit voor de

Districtsdrive Oostas5944.gif

Op vrijdag 17 april 2020

 

De Smed, Dorpsstraat 40, Helmond (Stiphout)

Aanvang 20.00 uur

 

Indeling naar sterkte, prijzen per lijn, deelname gratis!

 

Aanmelden vóór 12 april via uw club.

Uw club e-mailt de namen en NBB-lidnummers,

inclusief de speelsterkte (hoofd-, eerste of tweede klasse of recreant)

naar Jacques Beljaars: jbeljaars.dkl@hotmail.nl

 

Inlichtingen bij Jacques Beljaars (040–2233927)

 

 

*)  Deelnemers zijn lid van een club van ons district of zijn NBB lid en wonen in dit district. Een paar bestaande uit zo’n deelnemer en een niet-lid of een NBB lid buiten het district is ook welkom.

 

In PDF