Opleidingen (incl. Kader)

De NBB en het Bridgedistrict Den Haag e.o. hechten veel belang aan de opleiding van vrijwilligers die binnen de bridgesport actief willen zijn. Het is namelijk in ieders belang dat de clubavonden probleemloos verlopen.

 

De opleiding tot wedstrijdleider bestaat uit drie opleidingen. De eerst twee (BVC en CLB) worden, bij voldoende belangstelling, door het district georganiseerd. Indien er te weinig inschrijvingen zijn, wordt gekeken of het mogelijk is om de cursus te combineren met een naastgelegen district (bijvoorbeeld Delft, Leiden).

 

BCV

De BasisVaardigheden Clubleiding cursus is de eerste cursus van de opleiding tot wedstrijdleider. Belangrijkste doelstelling van de opleiding: het kunnen leiden van een groep op een bridgevereniging.

Clubleider B

De clubleider B (CLB) cursus is het vervolg op de BCV cursus. Belangrijkste doelstelling van deze opleiding: het kunnen leiden van een viertallen competitie en het oplossen van technische problemen op een clubavond- of middag.

Wedstrijdleider

De opleiding wedstrijdleider is geen activiteit van de districten, maar is een landelijke opleiding. Voor de volledigheid een link naar de informatie op de site van de bond.

Kaderdag

Om het jaar organiseert het district een kaderdag. Deze dag is bedoeld voor leden van TC's, wedstrijdleiders, CLB'ers en CLA'ers en BVC'ers. Dit is meestal een zaterdag waarbij één of twee onderwerpen centraal staan.

NBB-Rekenprogramma (NBBR)

Jaarlijks organiseert het district NBBR workshops. De exacte data zijn niet altijd bij publicatie van de kalender bekend, maar de verenigingen worden tijdig geinformeerd. De workshops zijn bedoeld voor bij- en nascholing van de technische kaderleden van de vereniging.