Privacyverklaring

Download reglement:

Het district heeft een privacyverklaring opgesteld naar het model van de NBB. Voor de tekst zie de bijlage.