ALV van voorjaar 2019

Op zaterdag 30 maart 2019 werd in Café Theseus in Tilburg de algemene ledenvergadering gehouden.

Voor de notulen klik hier. Voor opsomming van de belangrijkste beslissingen zie hieronder.

Voor het financieel jaarverslag 2018 (jaarrekening) klik hier.

Voor het secretarieel jaarverslag klik hier.

 

Belangrijkste beslissingen uit de ledenvergadering van voorjaar 2019

a. De notulen van de najaarsvergadering van 29 september 2018 worden door de vergadering goedgekeurd;

b. Het financiële verslag 2018 wordt goedgekeurd en de vergadering verleent het bestuur en de penningmeester decharge voor het gevoerde financiële beleid;

c. Het secretarieel jaarverslag wordt goedgekeurd;

d. Jos Pouwels is, na bijna 9 jaar in het districtbestuur te hebben gezeten, afgetreden. Het bestuur zoekt nog een nieuw bestuurslid, voorlopig gaan we verder met één bestuurslid minder;

e. De districtscompetitiekalender voor het seizoen 2019-2020 wordt door de vergadering goedgekeurd (deze staat inmiddels op de website);

f. Medio 2020 bestaat het district 30 jaar.Het bestuur wil dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan en zal iets organiseren om dit te vieren.