ALV van najaar 2018

Op 29 september is de najaars-ALV gehouden in Bridgecafé Theseus

Voor de notulen klik hier

Voor de begroting (voor aanvullende gegevens zie de notulen) klik hier