BVC-ondersteuningssessies

Ondersteuning Basisvaardigheden Clubleiding (BVC): aangepaste versie!

Het district Midden-Brabant organiseert ondersteuningssessies voor de cursus Basisvaardigheden Clubleiding (BVC).

De NBB heeft de cursus clubleider A (CLA) vervangen door de modules Basisvaardigheden Clubleiding (BVC). Er zijn 2 modules die aangeboden worden in een elektronische leeromgeving. Deze 2 modules kunnen individueel doorlopen worden.

Het betreft 2 modules:

  • BVC Organiseren: gericht op het organiseren van de clubavond (speelzaal, inschrijving, gidsbriefjes, scoreverwerking, uitslag);
  • BVC Arbitreren: gericht op het oplossen van de meest voorkomende onregelmatigheden.

Belangstellenden kunnen geheel zelfstandig deze modules doorlopen en afsluiten met een certificeringstest. Voor deelname aan CLB moeten beide certificaten behaald zijn. Zie voor meer informatie: https://www.bridge.nl/bvc

Omdat er bij aanvang te weinig belangstelling was, kunnen helaas de ingeplande zes BVC-ondersteuningssessies geen doorgang vinden. De NBB stelt namelijk als norm dat er tenminste 12 deelnemers zijn en dat aantal is niet gehaald.

Het district Midden-Brabant is evenwel van plan toch een 3-tal sessies te verzorgen over zowel het organiseren van een clubavond als over de beginselen van arbitreren.

Tijdens deze sessies wordt dezelfde stof behandeld die in de modules aan de orde komt, aangevuld met de mogelijkheid om (in beperkte mate) vragen te stellen over de behandelde materie, eigen problemen in te brengen en in oefensituaties ervaring op te doen met arbitreren.

De ingeplande data voor de drie ondersteuningssessies zijn de volgende zaterdagen:

24 november, 1 december en 8 december van 10.00 tot 12.30 uur.

De ondersteuning wordt verzorgd door Martin Kimenai.

Locatie is Bridgeclub Theseus, Bredaseweg 167 in Tilburg.

De kosten voor NBB-leden bedragen € 40 euro uitsluitend t.b.v. de toegang tot de elektronische leeromgeving en de digitale eindtests (maar exclusief een spelregelboekje). Men dient dit zelf te regelen. De ondersteuningssessies zelf zijn kosteloos!

Graag aanmelden uiterlijk 17 november. Degenen die zich al hebben aangemeld hoeven dat niet opnieuw te doen (wel indien van toepassing afmelden graag). Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor andere belangstellenden.

Contactpersoon voor aanmelden en nadere informatie:

Frans van den Heuvel, onderwijsadviseur Bridgedistrict Midden-Brabant:

F.G.vdnHeuvel@uvt.nl, 06-17865364.