Cursus Clubleider B (CLB)

Deze cursus is volgeboekt

Het district Midden-Brabant organiseert ook dit bridgejaar weer een cursus CLB.

De cursus wordt gegeven door Gert van Staalduinen, bondsarbiter.

Deze cursus is het vervolg op de modules BasisVaardigheden (BVC).

Een CLB-er is in staat een viertallencompetitie te leiden en alle wedstrijdtechnische problemen op te lossen. De cursus is behoorlijk pittig: diegenen die moeite hadden met de BasisVaardigheden wordt geadviseerd niet aan deze cursus deel te nemen. Zie voor nadere informatie over de inhoud van de cursus: 

Toelatingseisen: In het bezit zijn van beide certificaten BVC of diploma Clubleider A (CLA).

De CLB-cursus omvat minimaal acht lessen van ongeveer 2,5 uur (op zaterdagen van 10 - 12.30 uur) en wordt afgesloten met een schriftelijk examen op 18 mei 2019 (herexamen is op 14 september 2019).

De ingeplande data zijn:

15 december 2018

5 of 12 januari 2019 (in overleg met cursisten)

19 januari 2019

2 en 16 februari 2019

9 en 16 maart 2019

6 en 20 april 2019

Locatie: Bridgeclub Theseus, Bredaseweg 167 Tilburg.

Kosten: € 50,- voor leden van de NBB overmaken via NL15 RABO 0122 1590 63 t.n.v. Bridgedistrict Midden Brabant.

Cursisten uit eigen district hebben voorrang mits zij zich tijdig aanmelden en betalen!

Uiterlijke aanmeld- en betaaldatum: 5 december! (volgeboekt)

Contactpersoon voor aanmelden en nadere informatie:

Frans van den Heuvel, onderwijsadviseur Bridgedistrict Midden-Brabant:

F.G.vdnHeuvel@uvt.nl, 06-17865364.