ALV van najaar 2017

Op 28 november 2017 is in het Densportcentrum Berkel-Enschot de algemene ledenvergadering gehouden.

Voor de notulen van deze vergadering klik hier.

Voor de in deze vergadering behandelde begroting 2018 klik hier.