Regeling Districtsviertallen Twente

Regeling viertallen competitie district Twente

 

Aanvang der wedstrijden op alle normale speeldagen 20:00 uur

 

Competitieopzet

Hoofdklasse

9 teams spelen een halve competitie, dwz elk viertal speelt een keer tegen elk ander viertal.

1e klasse

Er zijn 8 deelnemende teams. Deze spelen een halve competitie, dwz elk viertal speelt een keer tegen elk ander viertal.

Invalregeling conform NBB-reglementen.

De wedstrijden dienen gespeeld te worden op de data en plaatsen die zijn vastgesteld door de dcl.

Uiteraard worden de wedstrijden onder het NBB-competitie en -wedstrijdreglement gespeeld.

Bij gelijk eindigen van teams in een poule wordt het plaatscijfer bepaald door

     1. Indien twee teams gelijk eindigen.

         a. IMP-saldo in de onderlinge wedstrijd.

         b. IMP-quotiënt over alle wedstrijden.

         c. Loting.

     2. Indien meer dan twee teams gelijk eindigen.

         a. Indien een van de teams alle onderlinge wedstrijden heeft gewonnen, wordt dat team als hoogste geklasseerd.

             De overige teams worden geklasseerd op basis van het IMP-saldo van alle betrokken wedstrijden.

         b. Indien het vorige punt niet van toepassing is, bepaalt het IMP-saldo van de betrokken wedstrijden de onderlinge rangorde.

 

Promotie degradatieregeling

Hoofdklasse :

Het team dat in hoofdklasse op rangnummer 1 eindigt promoveert naar de 2e divisie.

De teams die eindigen op rangnummer 9 en 10 degraderen naar de 1e klasse.

Indien uit de 2e divisie twee twentse teams degraderen, zullen de teams die op rangnummer 8,  9 en 10 eindigen, degraderen naar de 1e klasse.

 

1e klasse

De teams die op rangnummer 1 en 2 eindigen in de 1e klasse, promoveren naar de hoofdklasse.