Besluiten NJV 14-11-2015

De volledige tekst van de brief van het bestuur is hieronder geplaatst.

 

 

 

 

De voortgang van het district Twente

De algemene vergadering van bridgeclubs en bestuur van het district Twente van de NBB hebben op 14 november 2015 besluitvormend gesproken over de “Nieuwe Koers” en de toekomst van het district.

 

De inspanningen in de periode 2011-2015 hebben in bescheiden mate tot vernieuwing geleid. Er wordt meer bewust omgegaan met bedreigingen en kansen. Verbetering van de situatie in het district is geboden, maar kost veel inspanning en kan slechts stapje-voor-stapje worden bereikt. Er zijn meer vrijwilligers nodig, die zich inzetten voor club en district.

 

Wedstrijden en competities in districtsverband geven het district kleur. Stimuleren van de deelname verdient meer aandacht.

De clubs verwachten van het districtsbestuur een bescheiden aansturing met als kenmerken:

 

  • een uitnodigende opstelling naar de clubs

  • impulsen voor vernieuwing geven

  • de klankbord- en denktankfunctie vervullen

  • het organiseren van districtsbridgewedstrijden

  • kadercursussen Clubleiders, Arbitrage en NBB-R

  • schakelen tussen clubs en docenten

                                                                 x x x

 

Met deze uitkomsten is het profiel voor een nieuwe districtsvoorzitter duidelijk; conform afspraak in 2011 blijft Han Muller tot uiterlijk voorjaar 2016 in functie. Het bestuur zal een commissie van twee leden benoemen op voordracht van de clubs, die met assistentie van Han op zoek gaat naar kandidaten voor het voorzitterschap. We verzoeken de clubs kandidaten te noemen voor die commissie.

 

De districtcompetitieleider Marc Verhoeven treedt af, zoals in 2014 aangekondigd, in 2017; in 2016 wordt een besluit genomen over zijn opvolging. De penningmeester en de secretaris, Ad Klaassen en Marijke Hesselink, maken nader bekend tot wanneer zij beschikbaar zijn.

 

Het Bestuur

23 november 2015.