Een brug naar bridge (2015)

Download bijlage:

Op de Voorjaarsvergadering van het District Twente is door de werkgroep " Verjonging/Werving" een Powerpoint presentatie gegeven over hun rapport. De tekst van de presentatie kunt u nu in het bijgaande PDF document lezen.