Gevolgen Coronavirus voor viertallen competitie (27-3-2020)
Geplaatst op 27-03-2020

Marc Verhoeven ontving onderstaande tekst van de NBB. M.b.t. de lopende competities in ons district heeft dat dus alleen betrekking op de viertallen competitie. Zodra er meer bekend is zal hij dat zowel via de website als via een mail aan de betrokken verenigingen mededelen.

 
Beste DKL,
Diverse DKL's hebben ons sinds het afgelasten van de rest van het seizoen gevraagd wat nu de consequenties zijn voor nog niet afgeronde districtscompetities. De Weko heeft een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken en om niet overhaast conclusies te trekken zijn we voornemens rond Pasen te beslissen. Wat betreft de promotie naar de Tweede Divisie viertallen en de rechten op de Tweede Divisie paren zal de Weko een beslissing moeten nemen. Voor het overige zijn de districtsbesturen bevoegd en zullen we ons beperken tot een advies. Dat zal per district op maat zijn voor die competities die nog niet waren afgerond. We vragen dus nog even jullie geduld tot rond Pasen.