Corona virus nieuws update 16 maart mbt geplande wedstrijden
Geplaatst op 16-03-2020

Onderstaand bericht ontvingen wij net vanuit Utrecht:

 
Naar aanleiding van de overheidsmaatregelen van gisteren heeft de BridgeBond zich beraden over het vervolg van de districtsevenementen dit seizoen. Het District zal deze beslissing volgen. Gezien de huidige situatie en de onzekerheid voor de periode na 6 april is besloten alle districtswedstrijden voor de rest van het seizoen te annuleren. Wat dit betekent voor de eindstanden en de promotie/degradatie van de competities valt nu nog niet te zeggen. De Weko moet zich daar nog op beraden en zal een besluit nemen nadat alle informatie in kaart is gebracht. 
 
Voor wat de overige bondswedstrijden is het volgende besloten:
 
Voor Ruitenboer zijn de halve finale en finale zijn verplaatst naar 20 september en 11 oktober.
 
De bondsparencompetities worden geannuleerd en ook niet meer ingehaald.
 
De bekertoernooien worden afgebroken; er vinden geen verdere wedstrijden meer plaats en de finales worden geannuleerd. Er zullen dit seizoen helaas geen bekerwinnaars zijn.
 
Vooralsnog gaan het NK seniorenparen, het NK Minibridge en de jeugdparenkampioenschappen op 17 mei wel door. Een en ander onder voorbehoud van verdere ontwikkelingen.
 
Ik heb enige stukken weggelaten uit de email van de bond aangezien die voor jullie niet van belang zijn.
 
Wat de consequenties voor promotie en degradatie voor de districtsviertalen zullen zijn, is op dit moment nog niet bekend, wij wachten het standpunt van de Weko hierin af.
 
Wordt vervolgd.
 
Marc Verhoeven
 
Namens NBB district Twente