Ook komend seizoen organiseert District Twente weer competities voor verschillende doelgroepen. Kijk in het document dat u hier kunt vinden voor de datum/data van uw favoriete competitie.

 

 

 

Vroeger bestuurslid van ons district Koninklijk onderscheiden.
 
 
Kees Ooijevaar is donderdagavond 5 juli 2018 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
De 71-jarige duizendpoot uit Hengelo kreeg de versierselen van zijn koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Sander Schelberg.
 
 
Deze onderscheiding heeft Kees te danken aan het vele werk dat hij als vrijwilligerheeft gedaan. Dat blijkt uit de levensloop en de opsomming die door de burgemeester werdaangehaald bij de uitreiking:
 

Van 2007 tot 2016 was Ooijevaar voorzitter van de Golfclub Driene. Bij deze club is hij nog steeds vrijwilliger, als lid van de sponsorcommissie, bestuurslid van de stichting Topgolf Twente en als degene die het nieuwsbulletin verzorgt. Ook is hij sinds vorig jaar directievoorzitter van de bv die het landgoed van de golfclub beheert. Ooijevaar wordt geprezen dat hij een grote groep jonge ondernemers aan de club heeft weten te binden.

Het vrijwilligersnetwerk van Ooijevaar is nog veel groter en omvat behalve golf, digitalisering, politiek en media ook musea, sociaal-maatschappelijk werk, verkeersveiligheid en ontwikkelingssamenwerking, zowel lokaal, regionaal als (inter)nationaal.

Een korte opsomming van Ooijevaars overige vrijwilligerswerk: senior expert van het Programma Uitzending Managers, met tien missies van enkele weken in landen als Georgië, Ghana en Botswana, secretaris van het vrouwenhulpverleningscentrum van stichting De Beuk, bestuurslid en voorzitter van Veilig Verkeer Nederland regio Overijssel, voorzitter Seniorenplatform Hengelo, bestuurslid van Zorg voor Ouderen Thuis en van de stichting ter Ondersteuning en bevordering van de Verkeersveiligheid van Overijssel.

Daarnaast is de onderscheiden Hengeloër al zestien jaar actief voor het Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum (OVSM) in Doetinchem, dat door zijn ouders is opgericht. Vanuit die rol heeft hij recent een lespakket ontwikkeld. Behalve golfen is bridgen een sportieve passie van de besnorde Hengeloër. Ooijevaar gaf jarenlang bridgeles aan studenten en werkte mee aan een lesmethode. Ook was hij 13 jaar bestuurslid van de Nederlandse Bridgebond district Twente.

(Bron TC Tubantia)

 
 
image
Vanwege zijn werk als bestuurder van het district Twente van de NBB,mocht ik hem van harte feliciteren met deze prachtige onderscheiding.
 
Henk Lantink

 

 

 

Hoe hoort het eigenlijk? De film waarin één spel wordt gespeeld met veelvoorkomende overtredingen