Districtscompetities Senioren en Open Paren

 

Op korte termijn staan deze twee competities op de kalender van het District Twente. Helaas zijn er nog te weinig inschrijvingen om deze door te kunnen laten gaan.

 

Daarom doe ik een dringende oproep om deze competities op korte termijn bij de leden van uw vereniging onder de aandacht te brengen en hen te stimuleren om hieraan mee te doen. Het is toch leuk om eens tegen bridgers van andere clubs te spelen.

 

De Senioren competitie is op zaterdag 27 januari 2018. De minimum leeftijd hiervoor is 55 jaar.

 

De Open paren staat gepland voor de zaterdagen 10 en 24 februari 2018. Afhankelijk van het aantal deelnemende paren begint het 's morgens tussen 10 en 11 uur. Als er voldoende deelname is wordt er ingedeeld op klasse.

 

De locatie staat nog niet vast, dat bepalen we mede op basis van de inschrijveingen.

 

Het inschrijfgeld is € 10,00 per paar voor de Senioren competitie ( 1 dag) dat is inclusief de lunch. Voor de Open paren bedraagt het € 20,00 ( 2dagen) en dat is ook inclusief de lunch op beide dagen.

 

Inschrijving bij voorkeur via Mijn NBB / Persoon / Inschrijvingen (linker kolom)/ Inschrijven.

 

U kunt ook inschrijven per mail: marc.verhoeven@kpnmail.nl Vergeet daarbij niet de beide bondsnummers te vermelden. U ontvangt daarna de benodigde informatie.

 

Binnen kort kunt ook nieuws verwachten over De Ladies Only drive op 2 maart, over de cursussen Spelpeilontwikkeling en over de Toekomstdrive voor alle cursiten. Kijk hiervoor ook regelmatig op de site van het district.

 

Het district Twente wenst u allemaal hele fijne feestdeagen en goed en gezond 2018.

 

 

Hartelijke groet

namens het District Twente

Henk Lantink

 
 
 
 
 
 
UITREIKING HET "STUUR" AAN MARC VERHOEVEN
 

Tijdens de Najaarsvergadering van het district Twente van de NBB werd Marc Verhoeven, onze DCL, onderscheiden met het "STUUR" van de NBB. Koos Vrieze, voorzitter van de BridgeBond, onderstreepte nog eens hoe belangrijk een DCL is binnen een district.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder de tekst die Henk Lantink gebruikte bij de uitreiking van deze zeer verdiende onderscheiding:

 

In april 2000, dus maar liefst 17 1/2 jaar geleden ben je benoemt als DCL en bestuurslid van het District Twente van de NBB. En dat is een hele lange tijd geleden. Een periode waaarin je naast Competitieleider ook de Uitslagenservice en de Meesterpunten administratie voor je rekening neemt en daar houdt het nog niet op. Je verzorgt de CLA en CLB opleidingen, je fungeert als wedstrijdleider bij drives van verschillende clubs en je hebt ook een aantal jaren het beheer gehad over de schudmacine en het uitlenen van de spellenkoffers. En dan zal ik zeker nog niet helemaal volledig zijn geweest, maar me dunkt het is echt wel genoeg. En dan neem je nu op mijn verzoek ook weer de verantwoordelijkheid om de stabiliteit van het districtsbestuur te ondersteunen en je kennis en ervaring zorgvuldig over te dragen.

 

Je hebt al die taken altijd op jouw eigen manier invulling gegeven. Een manier waarbij zich niet iedereen altijd erg happy voelde, maar die altijd recht door zee en zeker rechtvaardig was. Door die rechtvaardigheid voelden mensen zich wel eens tekort gedaan. Ze dachten hun gram te moeten halen, maar toen hen door het toenmalig bestuur en door mij als mediator werd gevraagd aan tafel te komen, lieten ze het helaas afweten.

 

Je was volgens mij wel aangeslagen, maar je hebt je rug recht gehouden en bent met verve je taak in het bestuur en als DCL blijven uitvoeren. Daarvoor heb niet alleen ik, maar ook vele anderen die jou kennen en die met je hebben samengewerkt veel bewondering. Ik heb bij mijn rondvraag gelukkig heel veel mensen gesproken die vinden dat je het goed doet, ook al zijn ze het niet altijd met je eens.

 

Daarom heb ik met steun van anderen aan de NBB gevraagd om je voor al je inzet nu te bedanken en dat is gehonoreerd en ik mag je daarom bij deze namens de Nederlanse BridgeBond onderscheiden met het "Stuur".

 

Marc van harte gefeliciteerd!!!!!!

 

 

Hoe hoort het eigenlijk? De film waarin één spel wordt gespeeld met veelvoorkomende overtredingen

 

 

 

 

 

Ook komend seizoen organiseert District Twente weer competities voor verschillende doelgroepen. Kijk in het document dat u hier kunt vinden voor de datum/data van uw favoriete event.

Hieronder de data kort samengevat.

 

districts viertallen,1 februari is reserve avond

Promotie/degradatieregeling vindt u hier

zaterdag 14 oktober

donderdag 26 oktober

donderdag 9 november

donderdag 23 november

donderdag 1 februari

donderdag 1 maart

donderdag 15 maart

zaterdag 31 maart

 

damescompetitie

zaterdag 4 november

 

gemengde paren

zaterdag 2 december

 

seniorencompetitie

zaterdag 27 januari

 

open paren

zaterdag 10 februari

zaterdag 24 februari