BRIDGECURSUSSEN/Scholing&opleiding

Download bijlage:

 

Opleidingen

Het district Gooi & Ommelanden hecht veel belang aan scholing, zowel aan lessen voor beginners, spelpeilontwikkelingscursussen voor gevorderde bridgers als aan kaderopleidingen.

 

Het district wil graag deze pagina ter beschikking stellen aan clubs of docenten die activiteiten op dit gebied ontplooien. Zij kunnen die hier aankondigen (onderwerp, startdatum, duur, kosten en plaats).

 

Bridgedocenten

Op de site van de Nederlandse Bridgebond is een actueel overzicht te vinden van bridgedocenten (link).

In een recent onderzoek (november 2017) gaven de volgende docenten aan actief te zijn:

Gerrie Zeilstra (Almere)
Piet Lagas (Leusden)

Bert Koster (Leusden)

Riki Lohmeijer (Lelystad)

Martin Minnema (Almere)

Wolter Jan Mulder (Almere)

Kees Flink (Bussum)

Joep van Boeschoten (Hilversum)

 

Jeugdbridge:

U kunt de Commissie Jeugdbridge van de NBB bereiken via haar secretaris, Dieuwke Ponsteen. 
Tel.: 030-2759951 
E-mail: 
jeugdbridge@bridge.nl

 

Kaderopleidingen CLA & CLB

Contactpersoon district G&O: Cees Harinck dklgooi@gmail.com of tel. 0320-252543

 

Good practices

Deze pagina wil ook plaats bieden aan voorbeelden van “good practice” op het gebied van scholing. Deze kunnen dienen als inspiratie voor verenigingen die plannen hebben op dit gebied. Bijdragen van clubs of docenten binnen het district zijn zeer welkom!

 

Ondersteuning

In het district heeft Martin Minnema sinds kort de taak op zich genomen clubs te ondersteunen op het gebied van onderwijs en bridge. Hij is (nog) geen expert, maar wil graag initiatieven ondersteunen en enthousiaste mensen met elkaar in contact brengen. 

U kunt Martin bereiken via email minnema55@gmail.com of telefonisch 036 5364741.

 

Verenigingsactiviteiten

Almere

  1. Naar aanleiding van spontane aanmeldingen.

Bridgeclub Almere wordt regelmatig benaderd door inwoners die belangstelling hebben om bridge te leren. Een van de bestuursleden heeft het onderwerp scholing in zijn takenpakket, deze inventariseert de vragen, en houdt een lijst bij met gegadigden voor een beginnerscursus. Zodra een aantal van ongeveer 16 aanmeldingen bereikt is worden de toekomstige deelnemers benaderd met een concreet aanbod (lesavond, plaats en kosten).

De cursus gaat dan van start, bij voldoende belangstelling wordt een vervolgcursus aangeboden.

Deze opzet heeft tot nu toe geresulteerd in meerdere cursussen (op dit moment draait er één met 20 cursisten).
Een flink aantal deelnemers is vanuit de cursussen overgestapt naar de club.

2. In het kader van Denken en Doen

In 2016 rondden enkele vrijwilligers van BCA het eerste Denken en Doenproject af. Dit project was een samenwerkingsverband tussen vereniging, gemeente en NBB. Doelstelling was ouderen in contact te brengen met de bridgesport, en ze hierdoor in staat te stellen geestelijk actief te blijven en sociale contacten te leggen. Het was een groot succes: 105 mensen meldden zich aan, de club kon uiteindelijk 33 nieuwe leden registreren. Bridgeclub Almere ontving hiervoor in 2015 de Hunebedtrofee.

Oktober 2017 startte het tweede project, dit keer met ruim 70 deelnemers.

 

3. Spelpeilontwikkeling

BCA organiseert met grote regelmaat cursusavonden voor leden van de club die hun spelpeil willen verbeteren. Soms is er speciale aandacht voor viertallenspelers, vaak wordt ingegaan op wensen van deelnemers. Docenten zijn o.a. Hans Lof en Rob Wijman. Gemiddeld nemen tussen de 15-20 bridgers hieraan deel. De waardering wordt achteraf gepeild, die was tot nu toe zeer positief.

Het effect op de prestaties van de deelnemers kon jammer genoeg niet worden gemeten…

 

 

Hilversum

Bridge onder Begeleiding

In Hilversum vinden sinds 20 jaar onder auspiciën van de Volksuniversiteit Hilversum/ Bibliotheek Hilversum een tweetal Bridge onder Begeleiding bijeenkomsten plaats.

Een half uur les, daarna een competitie van 6 x 3 spellen met promotie/degradatie, bridgemates etc.

Dit gebeurt wekelijks het hele jaar door en op dit moment is de opkomst ca. 70 mensen op de maandagmiddag en 45 op de dinsdagavond.

Het is een wisselende groep en van deze mensen sluist een klein aantal (ca 10 % ) door naar de reguliere bridgeclubs.

 

Cursus bridge voor beginners

Start: donderdag 6 september 2018

Locatie: Wijkcentrum De Koepel in de Kerkelanden

Tijdstip:  van 13.30-16.00 uur

Duur: van 6 september 2018 t/m 25 april 2019 (32 lesmiddagen)

Cursusgeld: € 96 (inclusief de kosten van het nieuwste lesboekje van Berry Westra)

Informatie & aanmelden: Frans Tournier (vz BC Bel Air) f.tournier2@upcmail.nl, 035-6230528

 

 

Bussum

In het Denksportcentrum Bussum vindt ook Bridgen onder Begeleiding plaats.

Dat gebeurt op de donderdagmiddag in de periode van half september tot en met half december, afgesloten met een gezellig kerstdrive, en van half januari tot en met eind maart.

De opkomst is tussen de 30 en 40 personen per keer. Ongeveer 70 bridgers maken hiervan gebruik. Men hoeft zich niet aan te melden en kan ook allen komen. Regelmatig worden Bobbers lid van een Bridgeclub.

 

Het Bobben houdt het volgende in:

De deelnemers spelen een “normale” drive, eventueel met promotie/degradatie.

Zij mogen tijdens het bieden en spelen vragen stellen, welke afhankelijk van hun niveau beantwoord worden.

De wedstrijdleider/ organisator functioneert tevens als arbiter.

Er wordt aan het eind van de middag/avond een uitslag bepaald en de deelnemers krijgen via de email de spelverdelingen, de uitslag en hun persoonlijke scores, alsmede de frequentiestaat thuisgestuurd.

Er wordt gewerkt met bridgemates en het bridge-it programma. Er wordt met behulp van een klok op tijd gespeeld (normale snelheid)

Zo wennen de deelnemers aan een echte bridgeclub en wordt de overstap minder beladen.

Het geheel onderscheidt zich nauwelijks van een “echte” bridgeclub.

 

Wat is dan het verschil?

Welnu, voor aanvang van de drive krijgen deelnemers een les van een halfuur met behulp van PowerPointpresentaties.

De onderwerpen zijn velerlei en mogen ook vanuit de groep bepaald worden.

Veelal is het dan mogelijk door herhalingen de theorie er “in te stampen”.

Er is geen aan of afmeldingsplicht. Dit geeft een gevoel van vrijheid, geen verplichtingen.

Er is een zeker clubgevoel, immers de deelnemers leren elkaar op den duur kennen, en daaruit ontstaan ook weer bridgecontacten.

Er is een zeker saamhorigheidsgevoel: immers wij zijn allemaal aan het leren.

Het idee van “mes op tafel“ is dan ook niet aanwezig.

 

 

Informatie Hilversum:    Joop van Boeschoten     joopvanboeschoten@ziggo.nl

Informatie Bussum:                Kees Flink                    keesflink@gmail.com

Zie ook de informatie op de website:       http://denksportcentrumbussum.nl/

 

De Instuif voor beginnende bridgers

Elke dinsdagmiddag is er bridgen voor beginners in het Denksport Centrum Bussum.

Deze Instuif is bedoeld voor bridgers die 1 of 2 cursussen gevolgd hebben en na afloop van de cursus willen blijven bridgen. U speelt dus niet tegen doorgewinterde bridgers maar tegen bridgers net als u!
Voor deze activiteit hoeft u zich niet van tevoren aan te melden. De Instuifbridge begint om 13.30 uur. Graag iets eerder aanwezig in verband met het inschrijven en indelen. U speelt dan 6 keer drie spellen. Voor elke ronde heeft u een half uur de tijd. U heeft dus 10 minuten voor elk spel. Het is een prima moment om de aangeleerde vaardigheden te onderhouden en verder te ontwikkelen. U kunt zich als paar of alleen inschrijven.
Instuifbridge kost € 2,- per keer.
De leiding van de bridge Instuif is in handen van:
Simon Vollers, 06 51 60 43 81, simon@svollers.demon.nl
Cees Pameijer, 06 26 78 55 07, cpjazz2@hotmail.com
Denksport Centrum Bussum, Nieuwe Englaan 6, 1404 EC Bussum. Tel.: 035 – 6936471

 

Huizen

 

 

 

 

 

Amersfoort

 

Bridge Club Amersfoort biedt aan een beginnerscursus op de dinsdagavond. Voor nadere informatie download het pdf-bestand bovenaan deze pagina (2018 05 Advertentie.pdf).

 

Nijkerk

 

De Nijkerkse Bridgeclub verzorgt samen met de Stichting Bridge Leren een bridgecursus voor beginners.

Aanvang deel 2: 6 januari 2020 gedurende 12 lesavonden;

Cursusdag: maandagavond

Tijdstip: 19.30 – 22.00 uur

Locatie: Het Paashuis, Goudenregenlaan 1 Nijkerk 

Lesgeld: € 85 excl. lesmateriaal Start met bridge. 

Docent: Hetty Adolfs

 

Nadere informatie hetty.adolfs@upcmail.nl

 

Bijgewerkt 24 januari 2018