SPELPEILONTWIKKELING

Download bijlage:

HIER TREFT U ALS BIJLAGE AAN: Programma overzicht

 

 

Uitnodiging

 tot inschrijving voor

modules spelpeilontwikkeling 2019 

 

 

 

 

    

                                                                                               Driebergen, 1 juni 2019 

 

Beste clubbridgers van de bij het District Gooi e.o. aangesloten clubs

 

 

Op verzoek van het bestuur van District Gooi e.o. nodig ik u uit om mee te doen aan het spelpeilontwikkelingsprogramma (SPO) van District Utrecht. Ter gelegenheid daarvan is een vijfde locatie (Bussum) toegevoegd.

 

Ontwikkeling speel- en biedtechnieken clubspelers

Het District vindt het belangrijk dat clubleden, die hun speel- en biedtechnieken willen ontwikkelen, daartoe in de gelegenheid worden gesteld. De diversiteit van speelniveaus maakt het echter voor kleine en middelgrote clubs moeilijk om op dat gebied “voor elk wat wils” te bieden. Het SPO-programma van District Utrecht wil helpen door regionaal lesmodules te organiseren voor verschillende speelniveaus. 

 

Programma

Het programma bestaat uit vier lesmodules voor vier verschillende speelniveaus, aangeduid met een NBB-rating. Iedere module bestaat uit drie lessen. Uw rating kunt u vinden op de website van uw club.  Log in en ga naar “klassementen” en “NBB-rating leden”.

 

 

Speelniveau

Module

Locatie

docent

Clubspelers 

laagste lijn met

NBB-rating 

<250

 

Bieden met sterke handen
- Sprongbod nieuwe kleur
- Reverse bieden

- Informatiedoublet met 
   handen te sterk voor 
   een volgbod

1) Bridgeleerboek deel 2

Module 20: Culemborg op vrijdagavond  1, 15 en 29 nov; 19:30 uur.

Module 30 : Vianen op zaterdagochtend 2, 16 en 30 nov; 09:30 uur.

Module 40: Bilthoven op donderdagmiddag 31 okt, 14 en 28 nov; 13:30.

Module 50: Bussum op zaterdagochtend 26 okt, 9 en 16 nov; 09:30 uur.

André v Herel

 

Hennie de Vries

 

André v Herel

 

Peter Felix

Gevorderde 

clubspelers met

NBB-rating
tussen 250-500
 

Tegenspelen

- Uitkomen

- Signaleren

- Tellen

2) Bridgeleerboek deel 3

Module 11: De Meern is VOL

.

Module 21: Culemborg op dinsdagavond 29 okt, 12 en 26 nov; 19:30 

Module 41: Bilthoven op dinsdagmiddag 29 okt, 12 en 26 nov; 13:30 uur

Module 51: Bussum op zaterdagmiddag 26 okt, 9 en 16 nov; 13:30 uur.

Martin Slagmolen

 

Wim v.d. Zijden

 

Wim v.d. Zijden

 

Peter Felix

Goede 

clubspelers metNBB-rating van  500 en hoger

 

Veel gemaakte fouten door goede bridgers 
- bij het bieden

- bij het afspel

- bij het tegenspel

Module 32: Vianen op maandagavond  28 okt, 11 en 25 nov; 19:30.

Module 42: Bilthoven is VOL

Module 52: Amersfoort is VOL

Cisca Zuur

 

Ciska Zuur

Ciska Zuur

Zeer goede

clubspelers uit top 1e klasse en hoofdklasse 
met NBB-rating 
van 1000 en hoger

Competitief bieden steeds belangrijker 

-zijn er nog straf- 
  doubletten?

- Lebensohl-complex

- Verdedigen tegen Multi, Muiderberg e.a. preëmpts

Module 43: Bilthoven op zaterdagmiddag 2, 16 en 30 nov; 13:30 uur.

Jan Peter Pals

 

 

Locatie Culemborg: Wijkcentrum Salaamander, Heimanslaan 2, 4102 JA
Locatie De Meern: Wijkcentrum De Schalm, Oranjelaan 10, 3454 ZI 

Locatie Vianen: Clubhuis De Uitkomst, Langeweg 2B, 4133 AX

Locatie Bilthoven: Café Miltenburg, Oude Brandenburgerweg 32, 3721 DZ  

Locatie Bussum: Denksportcentrum, Nieuwe Engweg 6, 1404 EC
Locatie Amersfoort: Denksportcentrum, 
Nijverheidsweg Noord 76, 3812 PM

 

Aanbevolen literatuur

1) en 2) Wordt bij inschrijving aangeboden voor halve winkelprijs.

 

Voor welk lesniveau schrijf u in?
Advies: zie rating per speelniveau

  • Inschrijven voor lager rating-niveau: geen probleem als u uw kennis wilt opfrissen 
  • Inschrijven voor hogerratingniveau: Mag natuurlijk wel, maar wordt afgeraden omdat vragen over technieken/afspraken, die u op dat niveau geacht wordt te weten, met name door de andere deelnemers nietop prijs worden gesteld, omdat uitleg daarover als verstorend wordt gezien en tijd wegneemt voor de reguliere lesstof.

 

Kosten en annulering

Het inschrijfgeld is € 35,00 per NBB-lid voor een module van 3 lessen van 2,5 à 3 uur. Bij minder dan 12 inschrijvingen kan een module op een locatie worden geannuleerd. De betreffende cursisten kunnen dan kiezen voor een andere locatie of zij krijgen hun inschrijfgeld terug. 

 

Naar aanleiding van commentaar over het aantal deelnemers in relatie tot de beschikbare lesruimte zal ook dit jaar weer strikt de hand worden gehouden aan maximaal 20 inschrijvingen per module. Dus

MELD U ZO SNEL MOGELIJK AAN

Inschrijvingen van NBB-leden uit andere districten dan Utrecht en Gooi is mogelijk, maar tot 1 september geldt voorrang voor clubleden uit die districten. 

Niet-NBB-leden kunnen zich na 1 september voor €50,00 per module inschrijven voor modules, die nog niet zijn volgeboekt,

 

 

 

VOL = VOL

 

Alleen bij zeer grote over-inschrijving van een bepaalde module zal bekeken worden of het nog mogelijk is de module ook nog op een ander tijdstip of locatie te geven

 

Inschrijving

NBB-leden kunnen zich inschrijven voor een module door € 35,00 over te maken op bankrekening NL19INGB0000519016 t.n.v. District Utrecht onder vermelding van

  • het modulenummervan de module-locatie combinatie (zie programma), waarvoor u zich opgeeft (zie programma)
  • uwnaam, NBB-nummer 
  • uwe-mailadres. 

Indien bij internetbankieren het teken @ niet wordt geaccepteerd, vervang @ dan door de hoofdletters AT, dus bijvoorbeeld: pietjeATpuk.nl in plaats van pietje@puk.nl
 

Graagduidelijk en volledigvermelden. En vergeet vooral uw e-mailadres niet, anders kunnen wij u niet informeren over het wel of niet doorgaan van de door u gekozen module! 

 

Wilt de aanbevolen literatuur aanschaffen voor de halve winkelprijs 

- maak dan voor modules 20, 30, 40  en 50 € 42,50 over in plaats van € 35,00; 

- maak dan voor modules 11, 21, 41 en 51  € 42,50 over in plaats van € 35,00. 

Tijdens de 1eles ligt het boek dan voor u klaar. 

 

Evaluatie

Na afloop zal met de deelnemers het programma worden geëvalueerd en zullen de wensen met betrekking tot de onderwerpen voor volgend jaar worden geïnventariseerd. 

 

Martin Slagmolen

Opleidingsadviseur District Utrecht

T: 06.19.29.21.97

E: martinslagmolen@gmail.com