BVC / CLA

 Basis Vaardigheden Clubleiding.
 

De clubleider-A cursus is vervangen door een “ELO” opleiding, een elektronische leeromgeving waar je door zelfstudie aan de slag kunt.

 

De stof van CLA is weliswaar inhoudelijk niet gewijzigd, maar nu uitgesplitst in twee modules, BVC Organiseren en BVC Arbitreren.

De deelname kosten zijn voor dit seizoen vastgesteld:

·       In volledig elektronische leeromgeving € 20,-* per module. Dit geeft toegang tot de ELO en de digitale eindtest.

·       Met ondersteuning van het district € 30,-* per module. Dit is inclusief begeleiding. Toegang tot de ELO en de digitale eindtest zijn daarbij inbegrepen.

·       Voor meer info zie ook de NBB site https://www.bridge.nl/bvc

 

Zeker bij de module arbitreren wordt begeleiding door het district aangeraden, dit leer je niet achter een beeldscherm en oefenen is zeker nodig.
* Het spelregelboekje moet de deelnemer nog wel zelf aanschaffen.

Het district Noord en Midden Limburg bied in overleg met ZO Brabant de mogelijkheid om aldaar deel te nemen aan begeleiding.

Dit zijn 3 sessies , 19 Januari, 23 Februari en 16 Maart. Deze wordt gegeven in Waalre op zaterdagmorgen.

Om dit te kunnen bekostigen moet het aantal deelnemers minimaal twaalf per module zijn. Dit alles is nieuw en we moeten nog ervaren hoe dit gaat lopen.

 

Heeft u nog vragen of wilt u zich opgeven ?

Loek Veldman
Groenstraat 7
5953ET Reuver
Tel: 06 28170658
Of per e-mail:
veldmanloek@gmail.com

 

De docenten zijn Dhr. Loek Veldman en Mevr. Leonie vd Arend-Bergers.