TECO vergadering UITGESTELD tot nader bericht

Vanwege de Corona maatregelen is de TECO vergadering tot nader order uitgesteld

 

Aan de contactpersonen, de secretarissen, Districtsbestuur ter kennisname

   Zie voor stukken ook de doorverwijzing beneden in deze agenda

Reuver, 09-03-2019

 

Dames en Heren,

 

Hierbij nodigen wij een (max. twee) vertegenwoordig(st)er van het technisch kader van uw vereniging uit om de technische zaken in het district te evalueren en de zaken voor het komende jaar te bespreken. In deze vergadering worden meningen uitgewisseld en achtergrondinformatie gegeven om tijdens de districtsvergadering sneller besluiten te kunnen nemen m.b.t. technische zaken. Alle voorstellen voortkomend uit deze TeCo vergadering zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de clubs in de aanstaande voorjaars ALV d.d. 18-04-2018.

 

De bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 28 maart  2020 aanstaande. De aanvang is 10:00 uur in Multifunctioneel Centrum (MFC) Kerkeböske, Adres: Aan de Koeberg 3, 5988 NE te Helden.

 

Uw aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld, ook als uw vereniging niet deel heeft genomen aan de district activiteiten. Mocht uw vereniging niet in staat zijn een vertegenwoordig(st)er af te vaardigen, willen we U vragen om zich a.u.b. voor 22 maart 2020 af te melden. Dit kan per e-mail naar het email adres van het district, te weten bridgenml@outlook.com.

 

 

De agenda luidt:

 

 1. Opening door de voorzitter Rob Jetten
 2. Toevoegingen aan de agenda vanuit de vergadering
 3. Mededelingen van de voorzitter en de DKL
  1. Finale knock out beker (Leudalkwartier – Klaver Elf)
  2. Website en email adres district
  3. V4 rekenprogramma problemen
  4. Opleidingen district / kwetsbaarheid kader
   1. BVC cursus (vervanging CLA); loopt nog niet en NBB gaat dit vervangen
   2. CLB cursus; resultaten 2019 cursus
   3. Basis en gevorderden cursus rekenprogramma V4
   4. Arbitrage opfris workshops
  5. Deelname 2e divisie paren op 4/5 april en 25/26 april 2020 te Eindhoven
  6. Tweede speelmoment Midden-Limburg
  7. Activiteiten District NM-Limburg
 4. Doornemen verslag vorige vergadering (bijgevoegd)
 5. Jaarverslag DKL (+ evaluatie van de districts competities); input volgt nog
  1. Damesparen (welke niet doorgegaan is)
  2. Viertallencompetitie
  3. Open Parencompetitie
  4. Knock-out beker
  5. Districtsdag
 6. Evaluatie cursussen en opleidingen
  1. BVC (niet gegeven)
  2. CLB (gegeven door Loek, Leonie en Rob)
  3. Bijscholing arbiters (gegeven door Sjoerd)
  4. Evaluatie cursussen rekenprogramma (gevorderden (Patrick) en basis (Peter))
 7. Voorstellen districts competities seizoen 2020-2021
  1. Damesparen/Mixed paren; ideeën ?
  2. Open paren op 1 centrale locatie in Venlo
  3. 4tallen in andere periode?
 8. Bespreking wedstrijdkalender (wordt nagestuurd)
 9. Beleidsplan; input competities
  1. Te weinig voortgang door problemen met te weinig mankracht
  2. Enquête district t.a.v. kader verenigingen; resultaten en discussie
  3. Enquête district t.a.v. wedstrijdvormen; resultaten en discussie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting.

 

Het is de bedoeling dat de vergadering rond 12.30u beëindigd is.

 

Met vriendelijke groet,

 

R. Jetten, voorzitter TeCo.

Loek Veldman, DKL.