Algemene districtsgegevens

Aantal leden: 2.779
Datum oprichting: 01-06-1952
Datum toetreding: 01-06-1952
Jongste lid: R. van Zandbeek 15-03-2007
Gemiddelde leeftijd: 71,7
Verhouding man/vrouw: 41/59
Gemiddeld aantal MP: 3.435
Gemiddelde rating: 491
IBAN: NL07RABO0109787633 (RABOBANK GROEP) t.n.v. Distr. Noord en Midden Lim, Heel