Statuten en Reglementen District Utrecht

 

De Statuten van het District Utrecht kunt u downloaden via Statuten District Utrecht

 

Voor het Huishoudelijk Reglement wordt verwezen naar het "Model Huishoudelijk Reglement District"

van de BridgeBond HHR-District en klik daar op de knop aan de linkerzijde.

 

Klik hier voor het Reglement Parencompetities van het District Utrecht, versie 1 september 2018.

 

En hier voor het Reglement Viertallencompetitie van het District Utrecht, versie 1 september 2018.