Parencompetities aanmelden/vereisten/afmelden

Aanmelden / inschrijven Parencompetities via MijnNBB

Inschrijven is mogelijk tot 24 uur voor de eerste zitting via www.mijnnbb.nl.

Log in bij MijnNBB ->persoon ->inschrijvingen ->inschrijven

en kies vervolgens de gewenste competitie.

Korte tijd vóór aanvang van de wedstrijd krijgt u van de wedstrijdleiding via de e-mail een bericht waarin staat hoe u zich kunt aanmelden in de lobby van het district op StepBridge.

 

Heeft u hulp nodig bij het inschrijven via MijnNBB neem dan contact op met Ciska Zuur, liefst via een e-mail aan:

ciska.zuur@gmail.com, met namen, NBB-lidnummers en de competitiesoort.

In het uiterste geval kunt u ook bellen: 030 228 11 21 /  06 55 19 36 49

 

Wie kunnen met de online parencompetities meedoen?

Binnen de per competitie genoemde voorwaarden, kan ieder lid van de NBB en tevens lid van een club in het district Utrecht meedoen. Ook spelers die NBB-lid zijn via Stepbridge of Berry's internet club (BIC) of ondersteunend NBB-lid zijn én in het District Utrecht woonachtig zijn, zijn van harte welkom. U kunt ook een paar vormen met een speler uit een andere club of een ander district. Kortom, allerlei combinaties zijn mogelijk zolang één van beide spelers lid is van een club uit het district óf als NBB-lid woonachtig is in het District Utrecht. Indien dit niet het geval is, bent u toch ook nog van harte welkom indien uw eigen District de desbetreffende parencompetitie niet organiseert of deze geen doorgang vindt.

 

Vervanging/Invallen/afmelden

Indien nodig kunt u zich een of meer keren laten vervangen door een andere speler. Dit dient u voorafgaand aan de wedstrijd aan de wedstrijdleiding te melden. Ook indien u als paar afwezig bent wordt u verzocht dit aan de wedstrijdleiding te melden.