Toestemming Drives en Toernooien, Plaatsing op de Agenda

U kunt uw evenement aanmelden op de website van de BridgeBond, www.bridge.nl onder de knop "Agenda".

 

In de door de BridgeBond verzonden nieuwsbrief wordt de procedure uitgelegd.

 

Zodra de aanvraag via de BridgeBond bij de secretaris van het district binnenkomt en toestemming wordt gegeven, ontvangt u van de BridgeBond een evenementscode.

Voor het verlenen van de toestemming dient de volledige clubnaam te zijn ingevuld.

Plaatsing op de agenda van het district kan pas als ook het bondsnummer én e-mailadres van de organisator zijn ingevuld.

Op de aanvraag-pagina van de BridgeBond zijn daarvoor (voorlopig) geen velden beschikbaar, maar u kunt dit eenvoudig oplossen door als volgt te werk te gaan bij:

 

·  Contactgegevens aanvrager

. Aanvrager naam*

Jan Kaartgraag - bondsnummer123456 - BC Schoppen Aas

. Aanvrager e-mailadres*

jankaartgraag@provider.nl

. Aanvrager telefoonnummer*

06-12345678

 

Indien aanvrager en organisator niet dezelfde persoon zijn, kunt u dit ook in één van deze drie velden aangeven.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij connytencate@gmail.com tel. 06-25090093