Toestemming Drives en Toernooien, Plaatsing op de Agenda

U kunt uw evenement aanmelden op de website van de BridgeBond, www.bridge.nl onder de knop "Agenda".

 

In de door de BridgeBond verzonden nieuwsbrief wordt de procedure uitgelegd.

 

Zodra de aanvraag via de BridgeBond bij de secretaris van het district binnenkomt en toestemming wordt gegeven, ontvangt u van de BridgeBond een evenementscode.

Plaatsing op de agenda van het district kan pas als ook het nbb-lidnummer én e-mailadres van de organisator zijn ingevuld.

De website van de BridgeBond voorziet daar inmiddels in.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij connytencate@gmail.com tel. 06-25090093