Programma District Utrecht 2020-2021

Hierbij het programma / de kalender van het District Utrecht 2020-2021, versie dd 27 april 2020.

Dit programma is zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, maar wijzigingen door externe factoren zijn nooit helemaal uit te sluiten.

Indien dit het geval is, zal dat hier nadrukkelijk worden vermeld met de aard en inhoud van de wijziging.

T.a.v. de versie 30 maart is het volgende gewijzigd:

De ALV is toegevoegd op 12 september