Biedkaartjes en Biddingbox etiquette

 

Biedkaarten en Biddingbox etiquette.

Er bestaat nogal wat verwarring m.b.t. de regels omtrent biedkaarten.

 

Met ingang van het seizoen 2019-2020 gelden in het district Utrecht de onderstaande regels:

“Het bestuur van het district Utrecht adviseert om de biedkaarten te laten liggen tot het openleggen van de uitkomst.

Na de gedekte uitkomst heeft de partner van de uitkomende speler nog de gelegenheid nadere vragen te stellen over het biedverloop aan de hand van de biedkaarten.

Indien de tegenstanders verzoeken de biedkaarten te laten liggen moeten deze blijven liggen.”

.
Bekijk hier ook het artikel over de “Biddingboxetiquette” in Bridge (april 2017 blz. 40-41).