Vrijwilligers

Het district Utrecht is het grootste bridgedistricten en er wordt veel georganiseerd, hierbij is de hulp van vrijwilligers onontbeerlijk.

Het bestuur (ook vrijwilligers) is daarom op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een vrijwilligerstaak binnen het district, nu of in de toekomst.
Functies/taken vrijwilligers:
Voorzitter, Vice-voorzitter, Secretaris, Penningmeester,  Bestuurslid, Clubadviseur, Onderwijsadviseur, Cursusleider SPO, Webmaster, DKL-parencompetities, DKL-viertallencompetitie, Cursusleider BVC/CLB, Cursusleider NBBR, Competitieleider, Wedstrijdorganisator, Wedstrijdleider, Protestcommissielid enz.

Sommige taken kunnen door meerdere mensen worden vervuld, omdat er b.v. meerdere competities zijn.
Een ieder die denkt een taak te kunnen vervullen, wordt verzocht dit kenbaar te maken. Alle aanmeldingen zullen vertrouwelijk worden behandeld. U kunt ervoor kiezen eerst vertrouwelijk met één van de bestuursleden te praten, alvorens u zich ergens voor aanmeldt.

Wie weet is er voor u een leuke taak of functie weggelegd in het district!
U wordt van harte uitgenodigd te reageren!

 

Bestuur:
Karla Peijs, voorzitter, 0620705740
Kees Bakker, vice-voorzitter/clubadviseur,0630807116
Conny ten Cate, secretaris/webmaster, 0625090093
Maaike van Ommen, penningmeester, jeugdcommissaris 0648073574
Martin Slagmolen, onderwijsadviseur, 0619292197
Marieke Lejeune, wedstrijdzaken, 0615523416