District Utrecht - 3 nieuwe bestuursleden
Geplaatst op zondag 13 september 2020 - 16:15 door Conny ten Cate

Tijdens de ALV van 13 september 2020 heeft er een belangrijke bestuurswisseling plaatsgevonden.

Barbara van Dijk (erelid) is na 2 jaar afgetreden als voorzitter. Barbara had aanvankelijk de functie voor 1 jaar aanvaard, maar omdat de destijds beoogd voorzitter het nog te druk had, heeft Barbara het districtsbestuur nog een jaar voorgezeten.
Inmiddels heeft het bestuur Karla Peijs bereid gevonden de taak van voorzitter over te nemen. Karla is een zeer ervaren bestuurder en ziet met genoegen uit naar haar nieuwe taak.

Marja Cottaar heeft na 3 jaar de taak van penningmeester te hebben vervuld zich ook niet meer herkiesbaar gesteld. Marja heeft in voorgaande jaren bij elkaar al 11 jaar in het districtsbestuur gezeten.
Voor haar in de plaats heeft het bestuur Maaike van Ommen bereid gevonden de taak als penningmeester te vervullen. Ook Maaike ziet de toekomst met plezier tegemoet.

Als derde nieuw bestuurslid is aangesteld Marieke Lejeune, in de Utrechtse bridgewereld een bekend arbiter/wedstrijdleider. Marieke krijgt o.a. als “bestuurslid wedstrijdzaken” de taak de coördinatie tussen districtsbestuur,  DKL’s en DKL’s onderling te verzorgen.