Algemene districtsgegevens

Aantal leden: 7.384
Datum oprichting: 16-12-1930
Oudste lid: J. Schout-van der Roest 12-05-1921
Jongste lid: D. de Rooij 15-09-2011
Gemiddelde leeftijd: 71,2
Verhouding man/vrouw: 43/57
Gemiddeld aantal MP: 6.113
Gemiddelde rating: 619
IBAN: NL19INGB0000519016 (ING BANK N.V.) t.n.v. District Utrecht van de Ne, De Bilt