Algemene districtsgegevens

Aantal leden: 6.913
Datum oprichting: 16-12-1930
Oudste lid: M.G. de Jong-van Baalen 18-01-1922
Jongste lid: L. Westerbeek 05-05-2018
Gemiddelde leeftijd: 71,6
Verhouding man/vrouw: 44/56
Gemiddeld aantal MP: 6.296
Gemiddelde rating: 600
IBAN: NL19INGB0000519016 (ING BANK N.V.) t.n.v. District Utrecht van de Ne, De Bilt