Algemene districtsgegevens

Aantal leden: 7.315
Datum oprichting: 16-12-1930
Oudste lid: A.C. Reusen 27-10-1913
Jongste lid: D. de Rooij 15-09-2011
Gemiddelde leeftijd: 71,1
Verhouding man/vrouw: 43/57
Gemiddeld aantal MP: 6.044
Gemiddelde rating: 625
IBAN: NL19INGB0000519016 (ING BANK N.V.) t.n.v. District Utrecht van de Ne, De Bilt