Algemene districtsgegevens

Aantal leden: 7.428
Datum oprichting: 16-12-1930
Oudste lid: A.C. Reusen 27-10-1913
Jongste lid: W.W. Klarenbeek 02-04-2008
Gemiddelde leeftijd: 70,9
Verhouding man/vrouw: 43/57
Gemiddeld aantal MP: 5.951
Gemiddelde rating: 611
IBAN: NL19INGB0000519016 (ING BANK N.V.) t.n.v. District Utrecht van de Ne, De Bilt