Secretarieel Jaarverslag 2016

Download bijlage:

Voor de Algemene ledenvergadering op 1 april te Leeuwarden is hierbij het secretarieel jaarverslag te downloaden