Secretarieel Jaarverslag 2017

Download bijlage:

Voor de Algemene ledenvergadering op 14 april te Joure is hierbij het secretarieel jaarverslag te downloaden