Dupliceerservice!!

Dupliceerservice District Friesland

Het District Friesland heeft een dupliceerservice opgezet voor de bridgeverenigingen en andere organisatoren van drives of bridgecursussen. Na de invoering van de Bridgemates en het NBB-rekenprogramma wordt het voor de verenigingen nu heel eenvoudig om de spelverdelingen direct na het spelen aan de deelnemers uit te delen en te publiceren op de website. 

 

Wat houdt de dupliceerservice in?

Verhuur van losse koffers met sets van 24 - 32 boards en spelverdelingen voor:

·         interne drives, zoals Kerstdrive of Ruitenboer

·         open drives zoals kroegen- of zomerdrives 

·         reguliere paren- of viertallencompetities 

·         lesmateriaal voor cursussen of oefenavonden. 

 

Wat zijn de voordelen?

·         Geen dupliceerfouten

·         Gedetailleerde frequenties met spelverdelingen op de website 

·         Uitgebreide analyses van de spellen zijn mogelijk 

·         Alle lijnen kunnen uitslagen vergelijken en napraten over dezelfde spellen 

·         Een integrale uitslag is mogelijk 

·         Een eerlijker klassement bij viertallencompetities.

 

Wat zijn de kosten?

·         Het District Friesland heeft de kosten per 1 september 2013 verlaagd en vastgesteld op € 0,30 per spel voor NBB verenigingen.

·         De kosten zijn exclusief eventueel vervoer naar de locatie.

·         Voor verdere informatie of aanvragen mailen naar e.ettema@chello.nl

 

Uitleenreglement voor de materialen van District Friesland

·         Het uitlenen van het spelmateriaal betreft setjes boards met 24 of meer spellen. De sets worden in koffers vervoerd.

·         De spellen worden met een schudprogramma, Big Deal, geschud en met de dupliceer machine over de boards verdeeld.

·         Per koffer worden de spelverdelingen meegeleverd, standaard één afdruk; voorextra afdrukken wordt € 0,05 per afdruk berekend. De .csv file met de spelverdelingen voor het NBB rekenprogramma wordt per e-mail opgestuurd of op USB stick meegegeven

·         Aanvragen voor het uitlenen kan uitsluitend via e-mail naar e.ettema@chello.nl.

·         De dupliceerservice reageert binnen 3 dagen.

·         Het uit te lenen materiaal moet door de gebruiker zelf worden afgehaald en binnen 2 dagen na gebruik worden terug gebracht, tenzij er met de dupliceerservice iets anders is afgesproken.

·         Bij het afhalen (of eventueel bezorgen) moet een uitleencontract worden getekend. Met het ondertekenen stelt de lener zich garant voor de kosten ontstaan door diefstal, verlies of beschadiging vanaf het moment van lenen tot en met het moment van teruggave met inbegrip van het vervoer van en naar Leeuwarden.

·         Bij beschadiging of vermissing van het uitgeleende materiaal wordt de reparatie c.q. vervanging door de dupliceerservice geregeld en aan de huurder in rekening gebracht.

·         Betaling geschiedt door overmaking op de rekening van District Friesland.

·         Het bestuur van District Friesland behoudt zich het recht voor om in overleg met de dupliceerservice uitleen te weigeren.

·         Indien het materiaal niet aan de eisen voldoet en/of de dupliceerservice is in gebreke gebleven, kan uiterlijk 3 dagen na de bij de uitleen behorende wedstrijd bij het bestuur van District Friesland worden gereclameerd.