Belangrijke informatie
Geplaatst op vrijdag 19 januari 2018 - 22:24 door Hans van Woerden

 

AAN: alle bridgeclubs in het district Friesland      

BELANGRIJKE INFORMATIE

 

  1. Spelpeilverbeteringscursus

In afwijking van eerdere berichten gaat dit jaar de cursus spelpeilverbetering niet door. Organisatorische problemen waren aanleiding om deze cursus pas volgend seizoen te organiseren. Dan zullen in de periode oktober tot maart de nodige lessen worden gegeven. De betrokkenen die zich reeds hadden aangemeld, krijgen bericht van de onderwijsadviseur van het district: Richard Ariaans.

Bij hem is ook nadere informatie te krijgen: richard.ariaans@gmail.com.

 

  1. Seniorenviertallen op 4 april in Ureterp

Traditiegetrouw zal ook dit jaar weer het senioren viertallentoernooi worden gehouden voor senioren uit de drie noordelijke districten. De gezellige en sportieve drive is op woensdag 4 april in Ureterp en begint om 10.30 uur. De kosten bedragen slechts € 20 per viertal. Opgave kan tot uiterlijk 27 maart bij Hendrik van Gunst, de DKL van Friesland: dkl@friesbridge.nl. Ook hier is opgave gewenst van het al dan niet deelnemen aan de lunch. We verzoeken de clubbesturen hun leden te informeren.

 

  1. Algemene Ledenvergadering op 14 april in Joure

Op de Algemene Ledenvergadering die dit jaar gehouden zal worden in Joure (aanvang 10.30 uur) zal ook aandacht besteed worden aan het rankingsysteem. Ervaringen van clubs die er al mee werken of proefdraaien (circa 8) worden op prijs gesteld. In de laatste week van maart zal de agenda met bijbehorende stukken worden verzonden aan de clubs.

 

  1. Vrijwilligersdrive op 14 april ’s middags in Joure.

Aansluitend aan de ledenvergadering begint om 13 uur de vrijwilligersdrive.

De vrijwilligers kunnen voorafgaand aan de drive vanaf 12 uur deelnemen aan de lunch.

Evenals vorig jaar organiseert het district deze drive speciaal voor vrijwilligers van de aangesloten clubs. Deze drive is een (extra) mogelijkheid voor de clubs om hún vrijwilligers te bedanken voor de vaak jarenlange inzet voor hún club. Wij willen als districtsbestuur er “een middagje uit” van maken voor deze vrijwilligers: behalve de drive zelf is er dus de lunch met gedurende de middag drankjes en een glaasje na afloop en natuurlijk de nodige prijzen. De bijdrage die van de club wordt gevraagd voor zijn vrijwilliger is € 20 per persoon. Natuurlijk kan een bestuur ook zelf besluiten (al dan niet voltallig) mee te doen. De leden zullen er vast geen bezwaar tegen hebben dat ook hun bestuursleden een soort “beloning” zien voor hun inzet. Aanmelden kan tot uiterlijk 7 april per email naar dkl@friesbridge.nl.

 

  1. Toekomstdrive op 21 april in Joure speciaal voor cursisten

Er zijn ook dit jaar weer veel cursisten. Speciaal voor hen wordt op 21 april om 13.30 uur in ‘t Haske te Joure de Toekomstdrive gehouden. Vorig jaar een groot succes. Ook dit jaar hopen we in Joure weer vele beginnende bridgers te kunnen begroeten. Zij hebben de unieke kans tegen vele anderen te spelen met dezelfde bridge ervaring. Opgave verloopt via de docenten, die daartoe zijn uitgenodigd, maar natuurlijk kunnen ook de clubbesturen cursisten stimuleren mee te doen. Ook belangstelling van besturen om hun (potentiële) leden aan het werk te zien is welkom!

 

  1. Kaderdag voor docenten in het najaar

Het districtsbestuur is van plan om volgend seizoen (in oktober of november) een speciale bijeenkomst te organiseren voor docenten in samenwerking met de Vereniging van Bridgedocenten (VBD). Daaronder verstaan we dan niet alleen gediplomeerde docenten maar ook allen die lesgeven in bridge of dat willen gaan doen. De bedoeling is om ervaringen uit te wisselen en kennis te maken met de nieuwste inzichten op het gebied van bridgeles geven.

U hoort er nader over!

 

Met hartelijke groet, en tot ziens op één van de beschreven activiteiten.

19 januari 2018

Hans van Woerden, secretaris district Friesland NBB