Overzicht clubs

Naam Speelgelegenheid Adres Telefoon Speeldagen
B.C. Akkrum (17035) Miensskipsinitrim Leppehiem Leppedyk 37
8491 GJ AKKRUM
0566-654654
dinsdagavond
B.C. Ameland (17014) Hotel De Klok Hoofdweg 11
9164 KL BUREN FR
0519-542181
donderdagavond
B.C. Balk (17033) de Treemter Bogermanstraat 3
8561 BK BALK
0514-602444
maandagavond
donderdagmiddag
B.C. Bravoure & Charme (17027) Abe Lenstra Stadion Huismanstraat 5
8448 GZ HEERENVEEN
0513-651033
maandagavond
B.C. Buitenpost (17025) Horeca-Centrum The Point Voorstraat 54
9285 NT BUITENPOST
0511-541580
dinsdagochtend
donderdagavond
B.C. Capriolen (17005) Bowling Centr.'t Haske Vegelinsweg 20
8501 BA JOURE
0513-415281
maandagavond
dinsdagmiddag
B.C. De Drachtster Kei (17051) De Menorah Kerk Dwarswyk 350
9202 CA DRACHTEN
0512-515669
maandagmiddag
dinsdagavond
woensdagavond
B.C. de Lindebridgers (17022) De Rustende Jager Hoofdweg 162
8474 CL OLDEHOLTPADE
0561-616601
donderdagavond
B.C. De Tjongerbridgers (17047) Verenigingsgebouw Het Anker Jan Frankensingel 30
8431 AH OOSTERWOLDE FR
0516-512961
donderdagavond
B.C. de Toer (17021) De Post Doelhof 3
8495 KD ALDEBOARN
maandagavond
B.C. de Vier Windstreken (17031) De Menorah Kerk Dwarswyk 350
9202 CA DRACHTEN
0512-515699
maandagmiddag
woensdagavond
B.C. Drachten (17015) Menorah Kerk Dwarswyk 350
9202 CA DRACHTEN
0512-515669
dinsdagavond
B.C. Emmeloord (17017) M.F.C. Cornelis Dirkszplein 10
8301 AN EMMELOORD
0527-612576
dinsdagavond
donderdagmiddag
B.C. Gayloring World (17053) De Miente Snellingerdijk 39
8431 EJ OOSTERWOLDE FR
06-12555654
zaterdag
B.C. Gorredijk (17010) de Skans Loaijersstrjitte 2
8401 DV GORREDIJK
0513-468600
dinsdagavond
B.C. Grou (17029) Het Theehuis Meersweg 9
9001 BG GROU
0566-621630
maandagavond
B.C. Hardegarijp (17013) It Maskelyn Easter Omwei 5
9254 GM HURDEGARYP
0511-472126
dinsdagavond
B.C. Jubbega (17036) M.F.C. De Kompenije Ericalaan 24-A
8411 VK JUBBEGA
0516-461212
donderdagavond
B.C. Langweer/Sint Nicolaasga (17024) Verenigingsgebouw Unitas Omloop 1
8521 KE SINT NICOLAASGA
0513-431433
vrijdagavond
B.C. Leeuwarden (17002) Zaal enzo Kalverdijkje 77-C
8924 JJ LEEUWARDEN
058-2503738
maandagmiddag
dinsdagavond
woensdagmiddag
woensdagavond
donderdagavond
B.C. Lemmer (17007) Beachclub Lemmer Industrieweg 2
8531 PA LEMMER
dinsdagavond
B.C. Makkum (17039) Hotel de Prins Kerkstraat 1
8754 CN MAKKUM FR
0515-231510
maandagavond
donderdagmiddag
B.C. Menaldumadeel (17041) Doarpshûs Nij Franjum Franjumbuorsterpaed 12
9034 GZ MARSUM
058 2541439
woensdagavond
B.C. Oosterwolde (17008) Dansstudio Clarette & Léon Snellingerdijk 60C
8431 EP OOSTERWOLDE FR
0516 520198
dinsdagavond
B.C. Ready (17003) De Batting Achlumerdijk 2
8862 AJ HARLINGEN
woensdagmiddag
donderdagavond
B.C. Sneek/IJlst (17004) De Schuttersheuvel Harmen Sytstrastraat 8A
8602 TM SNEEK
0515419613
maandagmiddag
maandagavond
woensdagmiddag
woensdagavond
B.C. Stania (17028) Pro Rege Rengersweg 15
9062 EA OENTSJERK
058-2561591
dinsdagavond
B.C. Steenwijk (17037) Fletcher Hotel Steenwijk Woldmeentherand 15
8332 JE STEENWIJK
0347-750473
maandagavond
maandagavond
B.C. Stiens (17038) De Hege Stins Gysbert Japicxstrjitte 4
9051 ER STIENS
058-2572194
maandagavond
B.C. Surhuisterveen (17044) Kolkzicht De Kolk 23
9231 CV SURHUISTERVEEN
0512-361327
maandagavond
B.C. Terschelling (17032) Hotel Schylge Burg van Heusdenweg 37
8881 ED TERSCHELLING WEST
0562-442233
donderdagavond
B.C. Vlieland (17030) Het Vlielandhotel Dorpsstraat 11
8899 AA VLIELAND
0631083888
dinsdagavond
B.C. Workum (17034) Stadscafe de Smidte Sud 106
8711 CX WORKUM
0515-542699
maandagavond
woensdagmiddag
donderdagavond
Bergumer B.C. (17020) Glinstrastate Schoolstraat 83
9251 EB BURGUM
0511-461334
dinsdagavond
donderdagmiddag
donderdagavond
Bolswarder B.C.B. (17023) "De Groene Weide" Snekerstraat 2
8701 XD BOLSWARD
0515-572562
dinsdagavond
Bridgeclub Feanwâlden (17050) de Mienskip Haadstrjitte 17
9269 SW FEANWALDEN
+310630703749
donderdagmiddag
Bridgeclub Het Klokhuis (17052) Dorpshuis Het Klokhuis Noordermeent 4
8317 AA KRAGGENBURG
0527-258985
maandagochtend
donderdagavond
Bridgeclub Kollum (17054) Campus Kollum, "de Colle" Gerrit Bleekerstraat 3
9291 BS KOLLUM
0511-454139
maandagmiddag
de bridgesocieteit Sneek (17049) Noordelijk Bridge/Denksport-centrum Oude Dijk 15
8602 XW SNEEK
0515-532200
maandagmiddag
maandagavond
dinsdagavond
donderdagmiddag
donderdagavond
Dokkumer B.C. (17016) Bowlingcentrum Tichelwei 28
9125 EB OOSTRUM FR
0519-295970
dinsdagavond
Franeker B.C. (17006) Recreatiepark Bloemketerp Burg J Dijkstraweg 3
8801 PG FRANEKER
0517-395099
dinsdagavond
donderdagmiddag
Recr. club Friesland (50017)
Rookvrije B.C. Drachten (17042) Rispinge Rispinge 1
9203 ZG DRACHTEN
0512-580907
donderdagavond