Bestuursnieuws

Geplaatst op maandag 9 april 2018 - 09:49 door Hans van Woerden

 

Geplaatst op maandag 9 april 2018 - 09:48 door Hans van Woerden

 

 

 

 

Aan de Algemene ledenvergadering van het district Friesland van de Nederlandse Bridge Bond

 

 

VERSLAG VAN...

Geplaatst op maandag 9 april 2018 - 09:38 door Hans van Woerden

 

Jaarverslag 2017 van het District Friesland NBB

Dit jaarverslag heeft betrekking op het verenigingsjaar 2017. Doordat de activiteiten veelal lopen van september tot en met augustus...

Geplaatst op maandag 9 april 2018 - 09:36 door Hans van Woerden

 

                                              Balans 31-12-16 Resultaat 2016 Resultaat 2017 Balans 31-12-2017 Begroting 2017   Activa Passiva ontvangsten Uitgaven ontvangsten...
Geplaatst op maandag 9 april 2018 - 09:35 door Hans van Woerden

 

Begroting 2018

 

Ontvangsten

Uitgaven

Retributie

2.685,00

 

...

Pagina's