Bestuursnieuws

Geplaatst op dinsdag 4 april 2017 - 12:48 door Hans van Woerden

 

Notulen van de algemene vergadering van het District Friesland van de NBB d.d. 1 april 2017

Aanwezig: Frans Lausberg (voorzitter), Hans van Woerden (secretaris),...

Geplaatst op zondag 19 maart 2017 - 15:35 door Hans van Woerden

 

Toelichting op resultaat en balans 2016

 

Retributie:

Het bedrag aan bondsbijdrage bestaat uit: 1.367,- voor de bestuursovereenkomst 2014/2015...

Geplaatst op zondag 19 maart 2017 - 15:34 door Hans van Woerden

 

                            Balans 31-12-15 Begroting 2016 Resultaat 2016 Balans 31-12-2016     Begroting 2017   Activa Passiva Ontvangsten Uitgaven Winst Verlies Activa Pasiva    ...
Geplaatst op zondag 19 maart 2017 - 15:33 door Hans van Woerden

Jaarverslag 2016 van het District Friesland NBB

Dit jaarverslag heeft betrekking op het verenigingsjaar 2016. Doordat de activiteiten veelal lopen van september tot en met augustus is in...

Geplaatst op zondag 19 maart 2017 - 15:31 door Hans van Woerden

 

Oproeping voor de Algemene Ledenvergadering van het district Friesland van de NBB

Datum: 1 april 2017

Plaats: Zalencentrum Priyas, Kalverdijkje 77C

...

Pagina's